Smart city řešení mohou pomoci českým městům v příštích krizích zlepšit každodenní život

foto

V Praze se ve středu 10. června za účasti zástupců Poslanecké sněmovny, samospráv, Svazu průmyslu a dopravy, technologických a telekomunikačních společností, uskutečnil diskuzní kulatý stůl k problematice chytrých měst v ČR v době pokoronavirové. Tématy bylo, jak moderní technologie a inteligentní řešení, mohou pomoci správě českých měst lépe zvládat obdobné krize, a jak může chytrá správa měst zlepšit život jejich občanů. Předmětem diskuze byly také překážky rychlejšího rozvoje chytrých technologií a limity stávající infrastruktury pro budoucí potřebu přenosu dat.

Fotogalerie

Cílem setkání byla diskuze o budoucnosti chytrých měst v České republice a o možném přínosu „smart city“ řešení pro život obyvatel českých měst v kontextu zkušeností s globální pandemií. Opatření související s COVID-19 měla dalekosáhlé dopady do fungování a správy měst i každodenního života občanů. Jaký je stav využívání chytrých řešení v ČR a jaká jsou uskalí rozvoje nejmodernější technologií ve správě českých měst.

Starosta Kolína Michal Kašpar prezentoval úspěšné projekty chytrého parkování s informacemi o volných parkovacích místech ve městě, nebo chytré klíčenky pro děti základních škol. Spolu se starostou Náchoda Janem Birkem, se Michal Kašpar shodl, že koncepčnějšímu zavádění chytrých řešení na úrovních místních a krajských samospráv by pomohlo, kdyby stát hrál aktivnější koordinační roli a stanovil priority (např. portál občana, nebo chytré parkování atp). Oba starostové se shodli, že podpora by ze strany státu měla být systémová a finanční. Jan Birke zdůraznil, že se nesmí zapomenout na středně velká města kolem 5 tis obyvatel, která nejsou finančně ani personálně vybavena pro rozvoj nejmodernějších chytrých řešení.

V reakci zástupce technologické společnosti Huawei Pavel Košek vyzval všechny zainteresované subjekty, výrobce a dodavatele technologií, operátory, zástupce samospráv, státní správy a politické reprezentace ke spolupráci na vytýčení strategie rychlého rozvoje inteligentních řešení v České republice a odpovídajícímu rychlému budování infrastuktury. Pavel Košek k tomu uvedl: „Společně jsme schopni přesvědčit obyvatele, že 5G není strašák, ale příležitost, která nám přinese technologickou a ekonomickou přidanou hodnotu a náskok. Evropa by ale měla šlápnout na plyn a Česká republika by taky měla přidat. Jsem přesvědčený, že společně dokážeme náš stát posunout tam, kam by si zasloužil směřovat.“

Jako klíčové pro lepší správu a řízení života ve městech se do budoucna jeví sdílení dat a informací. Vedle samotných chytrých řešení praktických stránek života města, jako je organizace dopravy a parkování, veřejného osvětlení, nakládání s odpady, nebo hospodaření s vodou, je nezbytné usilovat o přenesení maximálního množství činností do on-line komunikace a vzdálené poskytování služeb občanům.

“Koronavirová krize nám ukázala, že pokud se máme stát jako společnost odolnější proti příštím globálním krizím, je nutné změnit způsob našeho uvažování a zamyslet se, jakým způsobem nám využití digitálních technologií, hyperkonektivita, cloudová řešení a smart city platformy mohou pomoci příštím krizím lépe čelit.” uvedl Jan Birke, poslanec a starosta Náchoda.

Stát by měl ve spolupráci se samosprávami urychlit budování služeb Smart Cities a e-governmentu bez které nemohou občané, ale ani podniky plně využít nejmodernější technologická řešení, která umožňují mimojiné 5G sítě.

“Tak jak se bude modernizovat český průmysl a přecházet na společnost 4.0, bude nezbytné budování nové infrastruktury a podpořit rozvoj 5G sítí.” uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

“Příklad úspěšného uplatnění chytrých řešení v Kolíně ukazuje, že současná infrastruktura nabízí dostatečnou kapacitu pro současnou úroveň rozvoje chytrých měst. Se zvýšením poptávky po chytrých řešení bude třeba infrastrukturu posílit a CETIN je připraven v reakci na poptávku operátorů 5G sítě budovat a rozvíjet.” uvedl Petr Holý, ředitel pro rozvoj sítí společnost CETIN a.s. ze skupiny PPF.

Debata se vedla také o šíření konspiračních terorií a tzv. fake news o 5G. Fenomén šíření fake news, které mají za cíl vzbudit u veřejnosti nedůvěru k sítím 5G přímo ohrožuje podporu rozvoje moderních technologií v České republice. V poslední době se “obětí” těchto desinformací stala příprava 5G řešení v Jeseníku. Na frekvencích, které se chystají na přenos 5G, ještě donedávna běžel mnohem silnější televizní signál, který přijímala téměř každá rodina. Pavel Košek ze společnosti Huawei k tématu fake news uvedl: „Telekomunikace je jedno z nejvíce regulovaných odvětví, cokoliv se děje technologicky a technicky podléhá přísným hygienickým normám. Musí se dodržovat hygienické předpisy a technologické postupy, které jsou nastaveny velmi přísně tak, aby technologie neměly vliv na zdraví a život obyvatel.” Čelit konspiračním teoriím a fake news o nových technologiích není úkolem pouze technologických společností, ale i státu, Ministerstva průmyslu a obchodu a regulátora ČTÚ a seriózních médií.

Účastníci kulatého stolu:

Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu z.s

Michal Kašpar, starosta města Kolín

Petr Holý, CETIN a.s., ředitel pro provoz sítě

Michal Frankl, CETIN a.s., ředitel pro strategii a rozvoj podnikání

Jan Birke, poslanec PČR, starosta Náchoda

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace Huawei Technologies Czech

Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek MPO

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

21°C

Dnes je čtvrtek 24. června 2021

Očekáváme v 17:00 24°C

Celá předpověď