Rekuperace tepla – vážně ji berou na Východě i Západě, jak jste na tom Vy?

Hledáte další příležitost ke snížení nákladů ve Vaší firmě? Máme pro Vás skvělý tip, který se nijak nedotkne mezd či pohodlí Vašich zaměstnanců. O co jde? O zpětné využití odpadního tepla, které Vaše společnost produkuje.

Výhody, které s sebou přináší rekuperace tepla, rozhodně nejsou zanedbatelné. Americké ministerstvo energetiky vyhlásilo zpětné využití odpadového tepla „příležitostí pro americký průmysl“, zpětně využívat odpadové teplo už se učí i řetězce s rychlým občerstvením, pro které je snížení nákladů na teplý vzduch či vodu vítanou „úlevou“ v nákladových položkách. Institut pro průmyslovou produktivitu a Světová banka zpětnému využití tepla věnovaly celou jednu publikaci zaměřenou na využití tohoto technologického postupu mezi těžaři cementu, kdy z této zprávy vyplývá, že:

 • systém rekuperace tepla dokáže zvýšit marže před zdaněním o 10 % - 15 %
 • zavedení systému rekuperace tepla dává společnostem významnou konkurenční výhodu (nejen z důvodu snížení nákladů, ale také vyšší stability dodávek teplého vzduchu a vody)
 • navzdory prokazatelným výhodám nedochází v rozvíjejících se zemích, s výjimkou Číny, k masivnějšímu zavádění této technologie, přičemž jednou z brzd jsou regulatorní opatření

Výhodnost rekuperace tepla potvrzuje i zavádění tohoto způsobu nakládání s odpadovým teplem mezi těžaři ropy a zemního plynu, které nyní trápí nízké ceny zemního plynu a ropy (ty se negativně odráží v ziskovosti těchto těžebních společností).

Nejen úspora tepla, ale také snížení emise skleníkových plynů

Rekuperace tepla má velmi pozitivní vliv na „ekologickou stopu“ firem, které jsou díky zpětnému využití odpadového tepla více energeticky efektivní. Zpráva Instituce pro rozvoje recyklované energie uvádí, že v USA by mohla rekuperace tepla snížit emise skleníkových plynů až o 20 %!

Využijete příležitosti?

Samozřejmě, že co přinese rekuperace těžařům cementu, ropy a zemního plynu či provozovnám s rychlým občerstvením, to může přinést i Vám. Díky rekuperaci můžete snížit své náklady a učinit tak Vaše podnikání více konkurenceschopným. Informace o zodpovědném přístupu k životnímu prostředí může být jednou z příležitostí ke komunikaci směrem k zákazníkům v případě, že podnikáte např. v hotelnictví, provozujete sportoviště, farmu či vinici.

Příklady míst, kde je využívána rekuperace tepla jednotkami instalovanými společností GT ENERGY:

 • důlní vody
 • řízené kvašení vína
 • chlazení vstřikovacích lisů
 • chlazení piva v minipivovaru
 • větrací vzduch kancelářské budovy
 • splašková kanalizace hotelu
 • sklepní prostory pro zrání sýrů
 • odpadní vzduch svářecích strojů
 • chlazení serverů
 • odpadní bazénová voda
 • hydraulický systém jeviště
 • voda prosakující přehradní nádrží

Jestliže Vás zajímá, jaké konkrétní výhody může mít zavedení zpětného využití odpadního tepla ve Vaší firmě, kontaktujte ještě dnes zástupce společnosti GT ENERGY (kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách gt-energy.cz)

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

24°C

Dnes je neděle 4. června 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď