Převody nemovitostí a právní služby online

foto

Řadu právních služeb, jako např. převody nemovitostí, lze vyřešit online.

Jak funguje právní služba online?

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby osobně ve svých kancelářích ve Zlínském kraji, ale fungujeme i online prostřednictvím webu www.advokat-zlinsko.cz, a to pro klienty z celé ČR. Klient kontaktuje naši kancelář e-mailem, přes kontaktní formulář na webu, telefonicky, případně online chatem na webu, zeptá se – zcela nezávazně, na postup, doporučení, podmínky a cenovou nabídku, kterou si pak může v klidu doma zvážit, a také porovnat. Pokud se klientovi nabídka líbí, vše může proběhnout z pohodlí domova online. Klient pak obdrží e-mailem hotové dokumenty a stačí poté postupovat dle instrukcí, které obdrží spolu s dokumenty. K probrání jakékoliv souvislosti nebo dotazu slouží mailová a telefonická konzultace, která je součástí služby.

Je online právní služba vhodná vždy?

Řadu složitějších právních záležitostí vyřešíte jen osobně, komplexně a s posouzením všech dostupných dokumentů, takže ne vždy je online právní služba ideální. Online řešení je vhodné zj. pro méně sporné záležitosti, naopak není ideální pro řešení složitějších sporných věcí. Zda je právní služba vhodná k řešení online posoudíme vždy nezávazně předem.

Jaké služby online se nejvíce využívají?

Kupříkladu typicky převody nemovitostídarovací smlouva na nemovitost, kupní smlouva na nemovitost, směnná smlouva na pozemky, dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, dále smlouva nájemní nebo smlouva o zřízení či zániku věcného břemene apod. Také se často využívá tato služba pro zpracování dokumentů pro rozvod dohodou a vypořádání SJM. Také se objevují i požadavky na online řešení pohledávek, např. ze smluv o zápůjčce, z uznání dluhu, z různých jiných typů smluv, popř. z obchodních pohledávek firem z vystavených a neuhrazených faktur. A v neposlední řadě i mnoho firem si zvyklo na to, že řadu právních záležitostí lze vyřídit online. Nejen firemní pohledávky, ale i např. tvorbu smluv, revize a kontroly smluvních dokumentů atp.

Co online vzory smluv?

Vzory jsou obecné a neposkytují žádnou záruku za výsledek. U smlouvy zpracované na míru neriskujete, máte jistotu odborného řešení po právní stránce, v ceně máte také konzultace, upozornění. Často se setkáváme i s tím, že klienti přijdou s dotazem na nějaké zamýšlené řešení, ale zcela pominou jiné právní souvislosti, které jsou důležité. Vzorové smlouvy bývají problematické i na katastru, kdy kromě hodnoty nemovitostí se riskuje i poplatek za vklad a problémy spojené s následným řešením takové situace.

Jak probíhá vklad do katastru?

Vkladové řízení se zahajuje podáním návrhu na vklad, a to příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Návrh na vklad je možné přitom podávat pouze na předepsaném formuláři, anebo prostřednictvím aplikace dostupné na internetové stránce nv.cuzk.cz. Spolu s návrhem na vklad se katastrálnímu úřadu předkládá také převodní smlouva, a to v jednom vyhotovení s úředně ověřenými podpisy. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí je 2.000 Kč. Zápis vkladu vlastnictví na katastru trvá přibližně jeden měsíc.

AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, advokáta

www.advokat-zlinsko.cz

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď