Praha a Vídeň představí svá inovativní řešení v rámci Dnů Vídně

foto

Inovativní plánování měst, kultura ve veřejném prostoru, budování smart city, zakládání městských holdingů či podpora start-upů ve městě. To jsou témata, kterými se zabývá Praha i Vídeň. Přesně tato a další témata zazní v rámci Dnů Vídně v Praze, na kterých vystoupí odborníci z obou měst. Cílem konference je upevnit vztahy mezi oběma městy, vzájemně se inspirovat a intenzivněji spolupracovat na konkrétních projektech.

Dny Vídně v Praze. Sál architektů na Staroměstské radnici se ve dnech 14. a 15. května promění v inovační hub. V rámci Dnů Vídně zde totiž vystoupí odborníci z vídeňské a pražské radnice a další experti utvářející komunální politiku obou měst. Řešit zde budou otázky, kterými se zabývají obě města a na kterých by mohla společně úžeji spolupracovat.

Smart city, podpora inovací a start-upů, komunikační kanály města a sharing economy

Donaukanal ve Vídni. První konferenční den se na Staroměstské radnici sejdou odborníci, kteří se budou nejprve věnovat problematice chytrých měst, tedy tzv. smart cities. Vídeň implementuje svou Rámcovou strategii Smart City již od roku 2014 do všech rozhodovacích procesů. V Praze se zas o smart city projekty stará městský podnik Operátor ICT, který na Dnech Vídně představí svou vizi pro Prahu. Mezi další témata, která v rámci prvního dne konferenční části zazní, patří např. i podpora start-upů jako zdroje inovací ve městě, komunikační kanály města a open data či problematika sharing economy v cestovním ruchu.

Zakládání městských holdingů a inovativních čtvrtí, moderní veřejný prostor a jeho kulturní dimenze

DC Tower ve Vídni. Problematika zakládání městského holdingu, který by zastřešoval městské podniky, patří k aktuálním tématům pražské komunální politiky. Inspirace Vídní a městského holdingu "Wiener Stadtwerke", do kterého patří např. vídeňský dopravní podnik "Wiener Linien" či největší rakouský dodavatel energií "Wien Energie" je jednou z možností i pražské cesty. Vedle zakládání holdingů bude tématizována ovšem i výstavba nových inovativních čtvrtí a utváření veřejného prostoru. Mezi úspěšné projekty, kterými se Vídeň pyšní, řadí např. vybudování nové čtvrti Seestadt Aspern, nacházející se na severovýchodě města. I o ní bude řeč na Dnech Vídně.

Dvoudenní konference se koná od 14. do 15. května na Staroměstské radnici, v Sále architektů. Vstup na konferenci je možný po registraci na webových stránkách www.eurocommpr.cz, kde následně bude uveřejněn detailnější program včetně jmén přednášejících. Vstup na konferenci je zdarma.

Dny Vídně se v Praze konají poprvé v historii a to od 13. do 15. května. Záštitu nad nimi převzali pražská primátorka Adriana Krnáčová a vídeňský starosta Dr. Michael Häupl.

facebook.com/eurocommprpraha      twitter.com/eurocommpr_prg

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

17°C

Dnes je čtvrtek 18. října 2018

Očekáváme v 19:00 15°C

Celá předpověď