MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2020 PRAHA

foto

“Zdraví nezná hranic – hledejme, co nás spojuje”, je mottem MEZINÁRODNÍHO KONGRESU ZDRAVÍ 2020 PRAHA, který bude zahájen dne 20. června 2020 v 15 hodin videokonferencí na www.mkz2020praha.cz. Jeho hlavní část proběhne v historické budově Nové radnice, sídle Magistrátu hlavního města Prahy ve dnech 11. - 13. června 2021 pod záštitou hlavního města Prahy.Cílem kongresu je vytvoření celoevropské a celosvětové databáze zahrnující všechny obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM), aby mohl každý, odborník i laik, získávat a využívat informace v oblasti nemedicínských terapií a holistické léčby.

Česká republika má tu čest být hostitelem významných osobností z různých oblastí péče o zdraví z USA, Indie, Velké Británie, Německa, Kolumbie, Rakouska, ale i z naší země. Jsou to:

Dr. Natalia Sofia Dr. Natalia Sofia Aldana Martinez, MD, Msc,(Kolumbie), Šéfredaktorka VHL TCIM – Virtuální zdravotní knihovny pro Tradiční, komplementární a integrativní medicínu.

Amarjeet S Bhamra Amarjeet S. Bhamra, iniciátor a vedoucí tajemník Nadstranické skupiny pro indické tradiční vědy při Britském parlamentu, (Spojené království).

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D. Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D., odborná asistentka na Cornellově univerzitě (USA).

Carol Ann Hontz, B. S., M. Ed. Carol Ann Hontz, B. S., M. Ed. - specializovaná kineziologie (USA).

Nora Laubstein Nora Laubstein (Německo) – spoluzakladatelka a předsedkyně Asociace pro Homeopatie přírodní medicínu v Evropě (ANME).

Maximilian Moser, PhD Maximilian Moser, PhD., docent fyziologie na Univerzitě Štýrský Hradec (Rakousko).

Tomáš Pfeiffer Tomáš Pfeiffer, filosof a biotronik, zakladatel a ředitel Ústavu pro nemedicínské terapie (ČR).

Mgr. Miloslava Rutová Mgr. Miloslava Rutová, facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, poslankyně parlamentu (ČR).

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. (ČR), Pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka.

Profesor Madan Thangavelu, Ph.D. Profesor Madan Thangavelu, Ph.D. – genomový biolog, hlavní konzultant v oblasti genomového poradenství, Cambridge (Spojené království).

John Weeks John Weeks, šéfredaktor impaktovaného Časopisu pro alternativní a komplementární medicínu.

V celé společnosti narůstá poptávka po tradičních a komplementárních léčebných metodách. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují je studovat a rozvíjet i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi aktuální a potřebné začít budovat most oboustranné důvěry a úcty, rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory a obory TCIM, a především vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci. Je třeba si uvědomit, že TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor možno vhodně uplatnit ke zlepšení kvality života, snižováni nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví, a v neposlední řadě i pro snižování nákladů na zdravotní péči.Jde o projekt s významným celosvětovým dosahem a prestiží. Další informace o kongresu můžete nalézt na: www.mkz2020praha.cz.

Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú. Soukenická 21, 110 00 Praha 1 Česká republika.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

21°C

Dnes je čtvrtek 24. června 2021

Očekáváme v 15:00 23°C

Celá předpověď