Luděk Lisse: Roste zájem o studium manažerských programů MBA a LL.M.

foto JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA působí jako lektor a ředitel Ústavu práva a právní vědy.

Odborník na profesní vzdělávání JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA z Ústavu práva a právní vědy přibližuje, v čem mají soukromé profesní školy rostoucí přínos pro manažery i firmy.

Fotogalerie

Profesní školy si u nás pozvolna budují respekt. Jejich úlohu v systému celoživotního vzdělávání si začíná uvědomovat stále více zájemců o studium. Čím je to podle Vás způsobené?

Profesní školy vyplňují poptávku po prestižním profesním vzdělání, které bude zároveň časově flexibilní a jehož výsledky budou absolventi moci převést ihned do praxe. Jedná se tedy o jiný typ vzdělání, než poskytují klasické vysoké školy. Dívat se na profesní školy akademickými kritérii nedává smysl. Často jsou ale taková kritéria součástí kritiky profesních škol. Soukromé profesní školy si museli vymezit svoji roli, nastavit kritéria kvality a tyto obhajovat před studenty i zaměstnavateli. Některým se to daří velmi dobře, jiným hůře, ale to je stejné jako v segmentu klasických vysokých škol. Nízká nezaměstnanost a ekonomický růst dočasně trochu oslabily zájem o profesní vzdělání, letos se však trend otočil, zájem studentů opět roste a dobré profesní školy opět zaznamenávají zvýšený zájem studentů.

V čem je tedy hlavní odlišnost mezi obory, které lze studovat na klasických vysokých školách a programy profesního vzdělávání?

Rozdíl je v zaměření na praxi a struktuře oborů. Profesní školy nabízí studium, jehož výsledky mají být pro absolventy prakticky uchopitelné a využitelné. Když se podíváte na strukturu programů a specializací, zjistíte, že jde převážně o aplikovanou ekonomii a finance a obory spojené s fungováním procesů, financí, HR, marketingu, obchodu apod. Profesní školy nemají vědecké ambice v akademickém smyslu, jejich cílem je umožnit lidem se profesně zdokonalit a připravit se na případnou kariérní změnu.

Takže profesní školy by měly ideálně plnit roli poskytovatele kvalitního profesního vzdělání, které absolvent využije pro sebe a zároveň se vyplatí i firmám? A jak kvalitní školu rozpoznat?

Ano, to je cíl, ke kterému by měla směřovat každá seriózní profesní škola. Problém představují školy, které negarantují kvalitu a nedělají svoji práci poctivě. Respektovanou součástí vzdělávacího systému se naopak staly školy, které se mohou pochlubit četnými referencemi absolventů a úrovní lektorského týmu. Škola, která disponuje jen několika málo spolupracujícími lektory, těžko může být považovaná za prestižní. Totéž se týká počtu absolventů.

Řeší vůbec zaměstnavatelé hodnotu titulu, které profesní školy poskytují?

Zaměstnavatelé otázku kvality profesních titulů určitě vnímají a řeší. Pouhý papír z neznámých škol bez historie a propracovaných studijních programů ztrácí na hodnotě. Každý zájemce o studium by se měl zajímat o tradici školy, její pověst a zázemí.

Jací lektoři by se měli věnovat profesním programům? Jaké nároky je třeba klást na jejich výběr, aby výuka měla pro studenty přínos?

Musí to být osobnosti ve svém oboru. Pečlivě vybírat kvalitní lektory a dlouhodobá spolupráce je zárukou toho, že výuka může skvěle fungovat a přinášet studentům poznání i radost. Může se jednat o akademiky, kteří však musí mít praktické zkušenosti a schopnost je sdílet. Skvělými lektory se stávají i manažeři z praxe nebo absolventi profesního vzdělávání, pro které se lektorování stane jednou z cest seberealizace.

Jsou soukromé profesní školy dostatečně pružné? Reagují na požadavky firem?

U kvalitních profesních škol funguje sepjetí lektorské činnosti s praxí. Dobří lektoři mají zkušenosti a kontakty s firmami různých typů a velikostí a vědí, co se na trhu odehrává. Zároveň mají přehled o tom, co firmy aktuálně požadují. Soukromé školy odrážejí poptávku pracovního trhu, takže přizpůsobovat se je pro ně otázkou přežití.

Jaké je tedy ukotvení profesních škol v celém vzdělávacím systému?

Profesní školy se samy chopily iniciativy a svým působením doplnily chybějící článek vzdělávacího systému, který nabízí prakticky orientované vzdělání, jenž navazuje na již dosažené vzdělání a profesní praxi. Nutno dodat, že stát v tomto směru profesním školám nepomáhá a ty tak fungují zcela nezávisle na dotacích a grantech. Část těchto škol se úkolu zhostila velice dobře a vytvořila si v očích zaměstnavatelů i studentů velmi dobré jméno. Profesní školy jsou důkazem, že dobrých výsledků lze dosahovat i bez komplikovaných evaluací a akreditačních komisí, v jejichž činnosti v minulosti nebylo vždycky vše v pořádku.

Profesní školy tedy nemusely řešit různé problémy s akreditacemi jako některé vysoké školy?

Profesní školy musí neustále řešit obsah a garantovat kvalitu výuky a celý studijní proces, protože bojují o svou pověst. Hodnocení každé školy a její historie se dá velmi dobře dohledat. Pokud by nějaká profesní škola řešila problémy, jaké v minulosti měly některé soukromé vysoké školy, neumím si představit, že by na trhu přežila. Velmi rychle by se rozkřiklo, že daná škola má problém a skončila by.

Jakými změnami bude procházet profesní vzdělání do budoucna?

Postupně se prosazuje online studium, ale kontakt s živými lektory a přímá interakce v rámci studijních skupin nezanikne, o tom jsem přesvědčen. Celý tento segment čeká další růst, protože se celosvětově prodlužuje celková doba strávená ve vzdělávání a tento trend se postupně prosazuje i u nás. Profesní vzdělávání určitého typu se postupně stává standardem od určité úrovně pracovní pozice. Studium MBA se dnes netýká jen vrcholových manažerů a leaderů, ale i specialistů na nižších úrovních.

Co oborové specializace, o jaké je mezi uchazeči a firmami největší zájem?

Největší zájem přetrvává v klasických manažerských programech jako MBA Management nebo MBA Leadership, ale zvyšuje se i ve specializacích zaměřených na zdravotnictví, školství nebo reality. Narůstá rovněž počet studentů v programech LL.M., zejména ve specializaci LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti.

Co stojí za růstem zájmu o studium MBA nebo LL.M. specializací?

V případě zdravotnického a školského segmentu si spuštění programů vynutila vysoká poptávka studentů po tomto typu vzdělání. Ukázalo se, že nedílnou součástí zlepšování stavu našeho zdravotnictví a školství je zlepšování kvality jeho managementu. To si uvědomuje valná část ředitelů nemocnic i škol a cíleně vyhledává ucelené vzdělávací programy pro rozvoj svých kompetencí. Vedoucím pracovníkům zkrátka nestačí pouze odborné vzdělání, ale jako nutnost se ukazuje získávání manažerských znalostí. Úspěšní absolventi programů MBA Management ve zdravotnictví a MBA Management ve školství jsou důkazem, že tato forma vzdělávání pomáhá jak jim osobně, tak i institucím, které řídí. Realitní specialisté se po přijetí zákona o realitním zprostředkování budou muset více vzdělávat a hlavně odlišit, aby na konkurenčním trhu zprostředkovatelů uspěli. Studium MBA Real Estate je vhodnou a vyhledávanou variantou. Specializace LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti zase zajímá zejména podnikatele, majitele a jednatele malých či středně velkých společností. Absolvování tohoto programu se pro ně stává určitou vizitkou.

Dokážou se zájemci o studium zorientovat v nabídce? Uvádí se, že v ČR může existovat až šedesát profesních škol.

Uchazeči v dnešní době již dokážou odlišit skutečně dobrou školu od průměru nebo podprůměru. Myslím, že divokou dobu, kdy profesní školy zakládaly i pochybné spolky nebo fyzické osoby, již máme za sebou. Uváděný počet profesních škol nevypovídá o kvalitě a postupně klesá. Pokud se zaměříme na skutečně etablované soukromé profesní školy se stovkami absolventů a kvalitní výukou, je jejich počet v Česku maximálně deset.

Co byste na závěr doporučil všem, kteří se zajímají o profesní vzdělávání a uvažují o studiu MBA a dalších programů?

Aby se zajímali o historii školy, reference absolventů a složení týmu lektorů. Bez zkušených osobností nelze realizovat výuku, která bude mít potřebnou úroveň. Profesní studium je určeno pro zájemce z praxe, takže od lektorů očekávají široké a inspirativní kariérní zkušenosti. Pokud má profesní škola skutečně kvalitní výukový program a skvělé odborníky, pak se investice do studia vrací manažerům i firmám v podstatě okamžitě.

Další informace a novinky najdete na www.ustavprava.cz.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

29°C

Dnes je čtvrtek 13. srpna 2020

Očekáváme v 3:00 19°C

Celá předpověď