Kdy je potřeba koordinátor BOZP?

foto

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – to znamená zkratka BOZP. Vyjadřuje se jí souhrn pravidel a doporučení, jak co nejefektivněji předcházet úrazům a jiným nehodám na pracovišti. Zaměstnavatelé i zaměstnanci procházejí školeními, jaká pravidla je na pracovišti třeba dodržet. Někdy je ale třeba ze zákona povolat koordinátora BOZP. Kdy a jak to udělat? Čtěte dál!

Každý zaměstnavatel je povinen trvale řešit a kontrolovat BOZP. V současnosti se jedná o soubor více než 110 pravidel a předpisů. Občas je proto nutné nechat si poradit profesionálem.

Kdo je koordinátor BOZP?

Koordinátor BOZP je odborník na bezpečnostní protokol, který absolvoval předepsanou zkoušku a je držitelem osvědčení koordinátora BOZP. Takto vyškolený člověk dohlíží na dodržování všech předpisů na pracovišti a zároveň umí aktivně vyhledávat potenciální rizika a ta následně odstraňovat. Koordinátor je zodpovědný za sestavení komplexního bezpečnostního protokolu daného pracoviště – tzv. plánu BOZP.

Co koordinátor BOZP dělá?

Například koordinátor BOZP na staveništi - a podobně i jinde - je zodpovědný za dohled na dodržování bezpečnosti práce po celou dobu stavby, často od přípravné fáze až po kolaudaci.
V rámci příprav koordinátor sestaví podrobný plán BOZP s textovou i grafickou částí. Posuzuje v něm i na místě zjištěná rizika. V průběhu stavby pak aktivně dohlíží na plnění protokolu, průběžně jej aktualizuje a doplňuje. Pomáhá ale také s vytvářením harmonogramu stavby a vede kontrolní dny.
V některých případech pomáhá realizovat bezpečnostní plán pro stavbu i po její kolaudaci.

Kdy je nutné koordinátora BOZP povolat?

Zákonné povinnosti koordinátora BOZP upravuje v ČR zákon č. 309/2006 sb. V něm se kromě dalšího uvádí, že koordinátor BOZP musí být přítomen na každé stavbě, na které se podílí více než jeden zhotovitel a při níž jsou překračovány limity pracovních hodin.
V praxi to znamená, že koordinátora musíte povolat například ke každé stavbě, kde se střídají skupiny dělníků na různé části stavby a řemeslníci na různé specializované úkony.
Pokuty při nedodržení této povinnosti se mohou vyšplhat až k milionu korun.

Jak povolat koordinátora BOZP?

Pokud jste zjistili, že je na vaší stavbě koordinátor potřeba, máte před sebou dvě možnosti. Můžete absolvovat třídenní školení, po jehož završení zkouškou se sami stáváte koordinátorem BOZP. V tomto případě si ale dejte pozor, protože koordinátor a stavbyvedoucí nesmí být podle zákona jedna a tatáž osoba.
Druhou možností je najmout si koordinátora BOZP. Cena za práci koordinátora se může poměrně výrazně lišit v závislosti na četnosti jeho návštěv a na velikosti a komplikovanosti stavby. Koordinátor si zpravidla sám stanoví, jak často je potřeba na konkrétní stavbě na dodržování protokolu dohlížet.

Nejste si jisti, jestli koordinátora BOZP potřebujete?

Pokud si nejste jisti, zda je na vaší stavbě koordinátor ze zákona potřeba, neváhejte kontaktovat nejbližšího zprostředkovatele služeb koordinátora BOZP, kde vám rádi se všemi otázkami a nejasnostmi poradí.

Dbejte na své bezpečí

Plán BOZP je sice nutností, není ale vším. Důležitou součástí ochrany vašeho zdraví i zdraví vašich zaměstnanců jsou ochranné oděvy a pomůcky – navštivte e-shop Ardon a seznamte se s naší nabídkou!

14°C

Dnes je pátek 30. září 2022

Očekáváme v 9:00 10°C

Celá předpověď