Kde studovat titul PhD

foto LIGS University

Titul PhD byl v České republice zaveden v roce 1998. Studiu PhD předchází vždy absolvování druhého stupně vysokoškolského studia. Obsahem PhD studia je především výzkum stanoveného vědeckého úkolu pod vedením školitele. Studium je zakončeno vypracováním a obhájením disertační práce.

Jak si vybrat?

Ukončení druhého stupně vysoké školy nemusí znamenat konec studia. Doktorské studium má velký potenciál, po jeho absolvování má absolvent šanci najít lepší uplatnění na trhu práce, protože získá nadstandardní vzdělání a stane se odborníkem ve svém oboru.

V dnešní době si může zájemce o doktorské studium vybrat z velkého počtu škol, na kterých je možné PhD program studovat. Vybírat může podle zaměření, prestiže, ceny, délky studia i podle jazyka výuky. Tak jako při každém studiu platí, že ze studia PhD získáte právě tolik, kolik do něj vložíte úsilí.

Studium nabízí celá řada veřejných vysokých škol jako například Univerzita Karlova, ČZU, ČVUT či Vysoká škola báňská.

Titul PhD však můžete získat i na soukromé škole, která vám poskytne více volnosti a flexibility v případě, že pracujete.

Zájemce si může vybírat také podle specializace, jako je management, finance, marketing, hospodářská politika, mezinárodní obchod a další. Jednotlivé školy se ale v úrovni studia PhD programu odlišují.

Proč LIGS University

V případě, že pracujete, jste časově vytíženi, a přesto máte zájem o studium PhD, LIGS University je právě pro vás. Vybrat si můžete mezi obory, jako jsou management, finance, marketing či jiné. Studovat můžete nejen v češtině, ale i v angličtině, získáte náskok před ostatními a dobrou šanci uplatnit se i v zahraničí.

Titul PhD absolventům LIGS University vydává přímo americká univerzita a studium probíhá podle pravidel amerického vzdělávacího systému. Nekoresponduje tedy s titulem PhD vydávaným vysokými školami v České republice a v tom je odlišnost této školy od ostatních.

Na LIGS University můžete formou interactive online rovněž studovat i program DBA (Doctor of Business Administration) – toto studium navazuje na program MBA. Jedná se doktorské studium zaměřené na praxi, kdy student zpracovává disertační práci na téma ze své praxe.

Mezi DBA a PhD studiem je rozdíl v tom, že DBA řeší praktické problémy a studium je určeno pro manažery s praxí, PhD je zaměřeno spíše na výzkum a student řeší výzkumnými metodami problematiku zvolené oblasti a přináší nové informace a poznatky.

Studium na LIGS University je navíc výhodné i finančně – například ušetříte 5 % z ceny studia, pokud se v rámci akce „Ve dvou se to lépe táhne“ přihlásíte ke studiu dva. Navštivte stránky LIGS University a zjistěte sami, že studium PhD či DBA na této univerzitě se vám vyplatí.

24°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 17:00 23°C

Celá předpověď