K dotacím přizvěte zkušeného finančního partnera

Velké přerozdělování evropských dotací v České republice začalo. V součtu je pro naši zemi připraveno až 652 miliard korun, které můžeme do konce roku 2020 smysluplně využít. Uplynulé programovací období ukázalo, že dosáhnout na tyto finanční prostředky není jednoduché, a to jak z hlediska přípravy projektu, jeho administrace, tak také profinancování. Zkušenosti ale rovněž potvrzují, že žadatelé, kteří si přizvali do svého týmu odborného finančního partnera, ušetřili čas, starosti a většinou také nemalé finanční prostředky.

Podle Jana Hanuše z KB EU Point Komerční banky, přinesou nové dotační programy určité zjednodušení, přesto půjde o náročný proces. „Na nové programovací období jsme se v Komerční bance důkladně připravili. Věřím, že evropské dotace přispějí k dalšímu rozvoji České republiky a zvýší konkurenceschopnost řady firem. Charakteristický pro současnou dotační vlnu je i mimořádný důraz na úsporu energií a ekologii. V tomto směru budou pro žadatele atraktivní některé novinky, které jsme pro ně připravili,“ uvedl Jan Hanuš.

Dotace zaměřené na úsporu

Významným celospolečenským tématem stále zůstává úspora energií. Přestože Česká republika dosáhla v této oblasti značného pokroku, další výrazný posun by měly přinést nové dotační tituly Evropské unie. „Potenciál pro energetické úspory je podle mého názoru obrovský. Nejen ve veřejném sektoru, ale také v podnicích napříč celým spektrem odvětví. V Komerční bance máme specializovaný tým Energy Finance, který disponuje mimo jiné technickým know-how. Jsme proto schopni pomoci ve spolupráci s externími partnery také s identifikací těchto úspor. Využíváme synergie v rámci banky. Spolu s dotačním poradenským servisem KB EU Point poskytujeme našim klientům komplexní poradenské a finanční služby na míru jejich projektů,“ poznamenal Pavel Pelčák, manažer Financování energetiky Komerční banky.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zahrnuje hned tři programy úzce zaměřené na úsporu energií a nízkouhlíkové technologie určené pro malé, střední, ale i velké podniky. Investice do této oblasti posilují konkurenceschopnost, snižují závislost na dodavateli energií a v neposlední řadě vedou k úsporám nákladů. Dlouhodobý horizont návratnosti investic pak předpokládá nastavení odpovídajícího financování. Komerční banka je připravena poskytnout pro financování projektů z těchto programů úvěr, jehož délka koresponduje s návratností investice.

„Společně s Evropskou investiční bankou rovněž připravujeme nový úvěrový program, který bude speciálně určený na podporu realizace projektů zaměřených na energetické úspory. Zvýhodněné financování bude možné využít právě v kombinaci s dotačními tituly EU – s Programy Úspory energie, Úspory energie v SZT a Nízkouhlíkové technologie,“ doplnil Jan Hanuš.

Evropské dotace a přínos finančního partnera

Jednotlivé dotační programy jasně definují okruh potenciálních příjemců, kteří si vše mohou zajistit vlastními silami. Vyžaduje to však čas (k prostudování konkrétního programu, k přípravě projektu a jeho administraci), několik odborníků s praktickými zkušenostmi a dostatek financí k realizaci samotného projektu, neboť dotace jsou úspěšnému žadateli - příjemci vypláceny zpětně. Alternativou je spolupráce s odborným finančním partnerem.

Pojďme se podívat na konkrétní příklad takového partnera – Komerční banku, která má specializované oddělení věnující se podpoře klientů při čerpání evropských dotací – KB EU Point.

KB EU Point – brána do světa dotací

KB EU Point je bez nadsázky místem, kde žadatelé najdou vše potřebné – od výběru vhodného dotačního titulu až po výhodné zajištění financování. Právě komplexnost služeb a produktů souvisejících s evropskými dotacemi, ale i jiných zdrojů, je důvodem, proč je Komerční banka stabilním a spolehlivým partnerem v dotační oblasti.

Zajištění finanční stránky investice je výchozím bodem úvah o její realizaci. Podstatou dotačních projektů je totiž nutnost spolufinancování projektu včetně předfinancování dotace z vlastních zdrojů. Pokud žadatel nedisponuje dostatečným množstvím takových prostředků, je vhodné včas vstoupit do jednání s bankou, která poskytne poradenství a nastaví optimální strukturu financování, přičemž podmínky sladí s parametry dotace. KB má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, neboť zajišťovala financování širokého spektra projektů podporovaných z různých programů, například investice do strojního vybavení, rekonstrukce nemovitostí, inovací ve výrobě včetně zmíněných energetických úspor.

Informace o využití zdrojů z evropských dotací mohou firmy a municipality získat na kterékoli pobočce Komerční banky nebo na Infolince KB 800 900 930.

 

24°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď