IKEA představuje závazky pro boj s domácím násilím

foto

Domácí násilí nemusí být na první pohled vidět. To ale neznamená, že neexistuje. V České republice zažilo některou z forem psychického násilí 47 procent žen, 21 procent žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím ze strany partnera. Aktuálně situaci ještě zhoršuje častější pobyt doma v důsledku opatření proti koronaviru – počet žádostí o pomoc se u některých neziskových organizací zvýšil oproti loňskému roku zhruba o 40 procent. Domov by přitom měl být bezpečným místem pro každého. Proto se IKEA spojila s Koalicí NeNa, která sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí, a v následujících dvou letech se zaměří na aktivní pomoc i osvětu v této oblasti. Neziskovým organizacím mj. přispěje na materiální podporu, poradenství a vzdělávání částkou 3.800.000 Kč.

Průzkum IKEA ukázal, že 78 procent Čechů si pod pojmem „domácí násilí“ nejčastěji představí fyzické násilí nebo sexuální nátlak (69 procent ). Vážným problémem je ale také na první pohled méně viditelné psychické násilí, které zažilo až 95 procent obětí, které vyhledaly pomoc. Příkladem mohou být situace, kdy muž ženě zakazuje styk s rodinou nebo přáteli, verbálně jí vyhrožuje, nepřiměřeně kontroluje její aktivity nebo jí omezuje přístup ke společným penězům. O tom, že se s tímto ženy potýkají a žijí doma ve strachu z dalších projevů násilí, často jejich okolí ani neví. Domácí násilí představuje dlouhodobý a závažný společenský problém, který narůstá vlivem aktuální situace kolem koronaviru a s ní spojeným častějším pobytem doma.

Neziskové organizace z Koalice NeNa hlásí výrazný nárůst poptávky obětí po pomoci, průměrně o 40 procent. Ze srovnání dat členské organizace ROSA za období od 1. března do 20. října v roce 2019 a 2020 vyplývá, že počet telefonátů a mailových dotazů spojených s případy domácího násilí vzrostl dokonce téměř o 60 procent. „Pandemie koronaviru má dopad nejen na ekonomické fungování rodin a párů, ale zvyšuje také psychické napětí. To může vést k častějším projevům agresivity a násilí. Zvýšená izolace v důsledku protiepidemických opatření znesnadňuje přístup obětí k pomoci a posiluje kontrolu a moc u násilných osob. Pro mnoho žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpečným místem, ze kterého není snadné uniknout. Proto musíme spojit síly a nabízet rychlou a efektivní pomoc,“ popisuje situaci Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA. Právě neziskové organizace ROSA, Acorus a proFem jsou členy NeNa – Koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí, která se stala odborným partnerem IKEA.

V době, kdy se většina lidí zdržuje doma, ať už ze zdravotních důvodů, nebo kvůli snaze o omezení sociálních kontaktů, je bezpečné útočiště potřeba více než kdy jindy. „V IKEA jsme přesvědčeni, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Bohužel ne v každé domácnosti tomu tak je. Proto jsme se v následujících dvou letech rozhodli v rámci podpory místních komunit zaměřit na pomoc obětem domácího násilí. Během tohoto období chceme iniciovat veřejnou debatu a ve spolupráci s ostatními subjekty přispět ke zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň ke snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti. Na pomoc obětem domácího násilí věnujeme finanční příspěvek v hodnotě 3.800.000 Kč vybraným neziskovým organizacím, které poskytují poradenství, podporu, krizové a azylové ubytování pro ohrožené ženy a jejich děti a zároveň zajišťují vzdělávání pomáhajících profesí, např. sociálních pracovnic, zdravotníků, policistů a dalších,“ říká Roman Bojko, manažer pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Na jaře 2021 zrealizuje IKEA ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze reprezentativní šetření, které na konci dvouletého období zopakuje, aby mohla vyhodnotit, jak se postoj veřejnosti k tomuto tématu změnil.

Aby se lidé mohli lépe vcítit do problematiky domácího násilí, v obchodních domech IKEA Černý Most, Brno a Ostrava vznikla interaktivní expozice v podobě edukační zdi. Obsahuje aktuální data poukazující na závažnost problému a za ní mohou návštěvníci slyšet nahrávky s autentickými úryvky konverzací násilníka a oběti. Kolemjdoucí budou mít možnost zvednout telefon připevněný ke zdi a dát tak v roli svědků najevo, že se takové chování nemá tolerovat. Po zvednutí sluchátka se ozve nahraný vzkaz s poděkováním za rozhodnutí aktivně zasáhnout do dění a s informací, kam se v podobných případech obrátit pro pomoc. Veřejnost se s touto interaktivní expozicí setká hned po znovuotevření obchodních domů IKEA, ve kterých bude instalována po omezenou dobu.

Zeď v obchodních domech doplní zrcadla s autentickými výroky násilníků dokreslujícími stinnou stránku domácího násilí: „Opovaž se vylízt z baráku!“, „Beze mě jsi nula!“ nebo „Budeš dělat, co ti řeknu!“. Výroky budou umístěny pomocí folií na vybraná zrcadla v oddělení koupelen.

Obchodní domy IKEA se tak stanou místem, kde se budou moci lidé naučit rozpoznat znaky domácího násilí ve všech jeho formách a zároveň díky spolupráci s odborníky z Koalice NeNa získají informace, jak podobné situace řešit.

Informace o problematice domácího násilí a kampani IKEA najdete na www.ikea.cz/zabezpecnydomov.

O Ingka Group:
Ingka Group (Ingka Holding B.V. a kontrolované subjekty) je jedním z 12 držitelů licence IKEA na základě franšízové smlouvy se společností Inter IKEA Systems B.V. Ingka Group, která vlastní a?provozuje prodejní kanály IKEA. Podniká ve třech oblastech: IKEA Retail, Ingka Investments a?Ingka Centres. Ingka Group je strategickým partnerem ve franšízovém systému IKEA, která provozuje více než 374 obchodních domů IKEA ve 30 zemích. Do obchodních domů IKEA během finančního roku 2020 zavítalo 706 milionů lidí a internetové stránky IKEA.com zaznamenaly 3,6 miliardy návštěv. Ingka Group podniká v souladu s vizí IKEA, což je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí a nabízet široký sortiment dobře navrženého a funkčního bytového zařízení za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí.
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

27°C

Dnes je pondělí 14. června 2021

Očekáváme v 1:00 16°C

Celá předpověď