Hledáte optimální variantu řešení?

foto WAK ODI systém - nástroj vícekriteriálního rozhodování

Potřebujete najít optimální řešení Vašeho projektu? Není Vám cizí koncepční způsob rozhodování? Stanovíte si cíl a kladete si otázky jak ho dosáhnout? Hledané odpovědi představují různé varianty řešení, které sebou ovšem nesou další otázky. Nejlevnější, nejvýkonnější, nejdostupnější, nejkvalitnější ….?

Správná odpověď je optimální, což většinou není ani jedna z odpovědí s přívlastkem nej. Výsledek konečného rozhodnutí většinou závisí na tom, jakým rozhodovacím kritériím dáváme přednost, jakou mají míru důležitosti a jaká je vaše situace v okamžiku rozhodování. V daném okamžiku stojíte před rozhodnutím, které představuje volbu jedné z více variant, v kontextu různých kritérií nebo vlastností. Jak změřit výhodnost té či oné varianty a určit jejich pořadí? A to je to, oč tu běží. V takových případech nám „vytrhne trn z paty“ vícekriteriální rozhodování. Tento nesnadný proces nám usnadní využití některé z rozhodovacích metod. Nevíte jak do toho nebo nemáte čas na jejich přípravu?

V tom případě využijte softwarovou aplikací WAK ODI, která takové metody obsahuje, a nejen je:

  • řešený projekt můžete v aplikaci rozvrhnout do ucelených funkčních částí, které budou v rámci projektu realizovány
  • nástroje aplikace vám umožní stanovit reálně dostupné způsoby realizace projektu především s ohledem na technické, ekonomické dodavatelské a společenské možnosti (doba realizace, náklady, funkčnost, dodavatelé, priority)
  • parametry reprezentují klíčové vlastnosti, kterých hodláte při realizaci projektu dosáhnout, tudíž je nutné je sledovat a vyhodnocovat
  • cíle můžete dosáhnout různými způsoby. Jednotlivé varianty řešení projektu lze uspořádat do skupin, které představují určitý záměr - strategii. Kvalita dané strategie řešení projektu je deklarována pomocí nastavených klíčových parametrů a jejich vzájemné důležitosti
  • výběr nejvhodnější varianty v rámci každé strategie je otázkou zvolené metody multikriteriálního hodnocení a definovaných parametrů. V aplikaci WAK ODI tyto vstupní parametry nastavíte a vlastní vyhodnocení provede aplikace za vás
  • vypočtená hodnota užitku jednotlivých variant každé strategie pro vás bude východiskem při konečném rozhodnutí. Získáte pořadí variant a kvantitativní rozdíl mezi variantami.

Jedno je jisté. Není rozhodnutí jako rozhodnutí a aplikace WAK ODI za vás žádné neudělá. Získáte však hodnoty užitku jednotlivých variant řešení vašich projektů v kontextu důležitých parametrů, kterých hodláte dosáhnout. Za racionální volbu je pak možno považovat tu variantu, která má hodnotou užitku nejvyšší. Hodnota užitku vám indikuje i míru rozdílu mezi jednotlivými variantami. Tak snadno zjistíte, zda a jak jsou posuzované varianty vzájemně rovnocenné nebo zda se od sebe výrazně liší.

Konečné rozhodnutí je vždy posledním krokem, který budete muset učinit sami. Výběr té nejlepší varianty s nejlepším užitným poměrem vlastností bude daleko snazší a určitě se vyplatí.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 9:00 21°C

Celá předpověď