Co a jak dělají farmáři pro krajinu a životní prostředí

foto

Jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a překonávají byrokratické překážky? Na situaci v sektoru se zaměřuje program Pestrá krajina, který v roce 2018 vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR. Pusťte si ze záznamu, jak program vznikal, jak probíhá hodnocení farem a nechte se inspirovat příklady z praxe.

Smyslem programu je poukázat na to, jak zemědělci neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Konference se účastnili členové hodnotitelské komise složené z odborníků na problematiku životního prostředí, krajinotvorby, zadržování vody v krajině a ochrany půdy a další odborníci, jakož i ocenění farmáři. Moderoval ji Václav Moravec.

Asociace soukromého zemědělství je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců v ČR, sdružuje zhruba 7500 členů.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

9°C

Dnes je sobota 29. února 2020

Očekáváme v 5:00 1°C

Celá předpověď