Česká firma umožní efektivní komunikaci stovkám slovenských vědců

Odborníci ze společnosti Barclet a.s. v těchto dnech dokončili projekt Telepresence, v rámci kterého se na slovenská státní pracoviště instalovala moderní telekonferenční technika. Přínos systému Telepresence spočívá v minimalizaci výdajů, který pracovníci univerzit a vědeckých ústavů Slovenské akademie věd doposud vynakládali za cestování. Díky špičkové technologii ušetří spoustu času a budou moct pravidelně konzultovat projekty se svými kolegy.

Univerzity a vědecká pracoviště řeší téma lepší vzájemné komunikace dlouhodobě. Již v minulosti byla na Slovensku vybudována kvalitní infrastruktura - Slovenská akademická datová síť (SANET) – pro kvalitní a rychlé připojení k internetu. Potenciál SANETu však nebyl doposud plně využit. Až nyní slouží jako základ při vybudování jednotlivých telekonferenčních bodů. Pracoviště jsou vzájemně propojena a zároveň schopna komunikovat i s vědeckými institucemi jinde ve světě. Výkonný ředitel společnosti Barclet Otto Drescher věří, že nová technologie posune slovenské vědce kupředu a pomůže ke zkvalitnění jejich práce.

Telepresence propojuje celkem 192 míst napříč celým Slovenskem. Do projektu se zapojily velké univerzity (např. Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košicích, většina univerzit v Bratislavě), ale i v méně známých lokalitách jako Stará Lesná, Smolenice či Badín. Jednotlivá pracoviště získala řešení na míru specifickým potřebám. V praxi jde o šest typů místností - nejmenší pro dvě osoby, menší pro šest až deset lidí a největší v podobě přednáškového sálu. Aul s kapacitou do sto lidí se do projektu zapojilo celkem čtrnáct. Největšímu zastoupení se těší místnosti pro deset lidí, kterých je devadesát.

O seznam bodů se postarali lidé z Centra vědecko-technických informací SR. Rozmístění místností s technologií Telepresence jde ruku v ruce s významem jednotlivých pracovišť.

Komunikace přes internet je samozřejmě možná i mimo systém Telepresence. Některá pracoviště disponují místnostmi s telekonferenční technikou již z předchozích etap, ale jedná se o vlastní řešení, které není stoprocentně kompatibilní s jinými systémy. V tom tkví obrovská výhoda centralizace – uživatelé systému budou mít k dispozici stejnou technologii a jediný rezervační systém.

Ovládání bylo navrženo s ohledem na jednoduchost. Pan Drescher uvedl, že jakmile bude chtít některý z vědců konzultovat s kolegou, rezervuje si místnost a pošle kolegovi pozvánku na konkrétní čas. Pak už jen přijde do místnosti, intuitivně otevře videokanál ke kolegovi a spolupráce může začít. Systém navíc umožňuje spojení s lidmi, kteří do něj nejsou zapojeni, a to i v zahraničí. Při dlouhodobé spolupráci lze komunikaci se subjektem mimo systém nastavit trvale v servisním centru. Výhodu centralizace podotýká Peter Druga, který v Barclet zodpovídá za technickou instalaci. Zdůrazňuje, že díky jednotné podpoře je integrace nových přístupových bodů velmi snadná.

V souvislosti s Telepresence stojí za zmínku také vysoká kvalita komunikace. Moderní technologie umí automaticky regulovat hlasitost hovorů a přepínat obraz mezi lidmi, kteří právě hovoří. Videokonference se tak téměř vyrovnají osobnímu kontaktu.

Pro Barclet byla realizace systému výzvou. Přeci jen šlo o čtyři sta plně naložených palet, které musely být rozvezeny a otestovány na téměř dvou set místech ve všech koutech Slovenské republiky. Realizace probíhala i ve velkých aulách (často historického charakteru) a vyžadovala citlivý přístup. V budoucnu bude možné propojit systém s podobnými v zahraničí. Do Telepresence možná připojí i Zlínská univerzita, které by integrace usnadnila spolupráci se slovenskými kolegy.

24°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď