Češi navázali na předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku z minulých let a přebalují odpady v Nalaikhu

foto

Fotogalerie

Praha 23. října 2018 (PROTEXT) - Projekt s názvem "Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh" realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem navazuje na projekt "Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží", který byl úspěšně dokončen v listopadu předchozího roku. Oba dva projekty realizované firmou DEKONTA, a.s. byly zaměřeny na předávání specifické zkušenosti českých expertů v oblasti odstraňování ekologických zátěží způsobených činností člověka. Hlavním partnerem na mongolské straně je Ministerstvo životního prostředí a turistického ruchu.

Projekt "Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh" je již třetí fází zahraniční rozvojové spolupráce. První fáze byla realizována v letech 2013-2015 a byla zaměřena především sběr dat, vytvoření metodik a manuálů a elektronické databáze v GIS. Na základě takto získaných dat byla uskutečněna druhá fáze projektu, jejíž realizace proběhla v letech 2016-2017. Tato fáze byla primárně zaměřena na podrobný průzkum vybraných lokalit, zpracování rizikových analýz a vzorové sanační aktivity, které odborné veřejnosti prakticky a teoreticky představily vhodná sanační opatření pro vybrané typy kontaminovaných lokalit vyskytujících se v Mongolsku. Třetí fází projektu pak v letošním roce bylo odstranění hlavních kontaminantů na vybrané lokalitě - v areálu bývalé sklárny v Nalaikhu.

V letošním roce došlo na lokalitě v Nalaikhu k přebalení a bezpečnému uložení cca 50 tun odpadů s těžkými kovy a další chemické sloučeniny využívané ve výrobě bývalé sklárny v Nalaikhu, jejichž přítomnost přímo ohrožovala místní obyvatele. Takto provedené činnosti plně navázaly na již dříve zpracované projekty sanačních prací, které odsouhlasilo Ministerstvo životního prostředí a turistického ruchu Mongolska, a na již dříve realizované vzorové sanační zásahy realizované v průběhu školení státních úředníků, zástupců odborných inspekcí všech aimagů Mongolska a odborné veřejnosti.

Realizátorem projektu je společnost DEKONTA, a.s. Společnost DEKONTA, a.s. má dlouholeté zkušenosti s řešením dané problematiky a v Mongolsku působí již od roku 2010, kdy byla zahájena realizace projektu s názvem "Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Hargia v Ulánbátaru", financovaný rovněž z prostředků Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem.

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci České republiky s Mongolskem v oblasti rozvojových projektů a sektorové téma obecná ochrana životního prostředí je jednou z prioritních oblastí podpory ze strany České republiky. V Mongolsku je téma ochrany životního prostředí nestále aktuální a problematika starých ekologických zátěží bude i v budoucnu představovat perspektivní trh pro české firmy.

Projekt "Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh" bude ukončen v listopadu tohoto roku, kdy dojde k předání závěrečné zprávy z realizovaných sanačních prací zástupci Ministerstva životního prostředí a turistického ruchu.

Kontakt:

Hanka Čermáková, Dekonta,a.s.

e-mail: cermakova@dekonta.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

12°C

Dnes je sobota 1. dubna 2023

Očekáváme v 21:00 9°C

Celá předpověď