Nové technologie ve zdravotnictví, jejich přínos i dostupnost - video

foto Stereotaktický magnetický navigační systém, sestra, počítač, monitor, nemocnice - ilustrační foto
Stereotaktický magnetický navigační systém, sestra, počítač, monitor, nemocnice - ilustrační foto

Nové technologie ve zdravotnictví mají pomoci lékařům i pacientům. Od elektronizace českého zdravotnictví se očekává zvýšení bezpečnosti, úspora času, nižší náklady, vyšší efektivita i komfort. Co umožňují technologie ve zdravotnictví dnes, jaký je přínos těch nejpokročilejších pro pacienty, jak zachraňují životy, jsou nové technologie v ČR dostupné a dokáže systém vstup novinek na trh financovat?

Na tyto a další otázky se zaměřil odborný panel Stálé konference českého zdravotnictví Zdravotnického deníku na téma technologie ve zdravotnictví, záznam akce si lze přehrát v následujícím videu.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Odborný panel se věnoval významu technologií ve zdravotnictví. S předními českými lékaři probral míru zapojení nejpokročilejších technologií v systému poskytování zdravotní péče. Zhodnotil přínosy a náklady špičkových technologií ve zdravotnictví. Zaměřil se na rychlost a dostupnost, s jakou se čeští pacienti dostávají k nejmodernější léčbě díky unikátním zdravotnickým technologiím.

Pozvání přijali:

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima

Ředitel Všeobecní fakultní nemocnice David Feltl

Předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Vladimír Černý

Přednosta Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Jiří Petera

Přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN David Netuka

Přednosta Kliniky onkologické FNP Ostrava Jakub Cvek

Stálá konference českého zdravotnictví je projektem Zdravotnického deníku, jehož cílem je nalézat shodu a podněcovat diskusi mezi nejvýznamnějšími odborníky českého zdravotnictví a těmi, kteří za jeho organizaci a rozvoj nesou odpovědnost.

Stálá konference probíhá formou série navazujících odborných a politických panelů. Špičkoví experti oboru zde představují novinky v globálních trendech a vědeckých poznatcích, srovnávají je s českou realitou a navrhují možná zlepšení.

Závěry každého odborného panelu Stálé konference jsou podkladem pro diskusi politického panelu. Ten tvoří přední představitelé vlády, parlamentu, zdravotních pojišťoven a dalších institucí veřejného života, které zodpovídají za zdravotnický systém v ČR.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

25°C

Dnes je sobota 4. července 2020

Očekáváme v 21:00 22°C

Celá předpověď