Česká lékárnická komora varuje před eRecept.cz, za kterým stojí Pilulka.cz

foto
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory

Praha 20. března 2020 (PROTEXT) - Skupina Pilulka.cz (dále jen "Pilulka") představila webové stránky www.erecept.cz, na nichž podle svého tvrzení zprovoznila tzv. Národní rezervační systém elektronických receptů. Ten bohužel nebyl s lékárnami vůbec diskutován, jeho zavedení nebylo v koordinaci s lékárníky a jeho používání v této podobě je pro ně nemožné. Pilulka s provozovateli lékáren nesjednala podmínky zařazení do systému a nepožádala o jejich svolení k účasti. V současné době personál lékáren pracuje na hranici svých možností a nečekané a nechtěné objednávky není fyzicky schopen přijímat a vyřizovat.


Česká lékárnická komora (ČLnK) varuje pacienty i provozovatele lékáren před využíváním systému Pilulky a jeho používání nedoporučuje v žádném případě z mnoha důvodů. Všeobecné obchodní podmínky dostupné na webu erecept.cz upravují vztah mezi Pilulkou a pacientem, ale vztah mezi Pilulkou a provozovatelem lékárny není upraven nijak. Odkaz na informace o ochraně osobních údajů na webu erecept.cz je neaktivní (k 19. 3. 2020). Z obecných informací o ochraně osobních údajů dostupných na webu pilulka.cz nelze o zpracování a ochraně osobních údajů při využití služby erecept.cz pacientem zjistit nic.


Z ohlasů z lékáren víme, že prosté převzetí databáze lékáren ze SÚKL Pilulkou vede k tomu, že osobní údaje pacientů včetně identifikátorů elektronických receptů jsou zasílány na emailové adresy, které jsou adresami různých osob pracujících pro provozovatele lékárny, nikoliv k rukám lékárníka, jemuž jedinému mohou být určeny.

Rezervační systém provozuje Pilulka, která tak záhy může mít ucelený přehled o tom, které lékárny pacienti volí k výdeji svých předepsaných léčivých přípravků. Tyto informace pak lze účinně využít v marketingu zacíleném na pacienty ve prospěch Pilulky a tedy v neprospěch zúčastněných ostatních provozovatelů lékáren.

Pilulka podle všeho porušila právo SÚKL jako držitele ochranné známky ERECEPT a eRecept. ČLnK zasílá informaci o pravděpodobném zneužití ochranné známky na SÚKL.


ČLnK dementuje zavádějící tvrzení Pilulky, že ČLnK volala po tom, aby platforma eRecept.cz digitalizovala komunikaci s lékárnou, nebo po tom, aby se Pilulka snažila snížit počet návštěv lékáren pacienty. ČLnK nikdy nic takového po Pilulce nežádala.

Svůj projekt Pilulka připravila zcela ve své režii, bez vědomí ČLnK a většiny lékáren, které do projektu zapojila zcela svévolně a vystavila je tak obtížné situaci vůči jejich pacientům.


Pilulka nevytvořila nic jiného než běžný komerční produkt a pokusila se namísto poctivého a pracného získání reprezentativního počtu zúčastněných lékáren využít zkratky v podobě využití dat ze seznamu SÚKL. Každý, kdo se pokusí o zřízení rezervačního systému otevřeného pro všechny lékárny, musí zejména přesvědčivostí, důvěryhodností a užitečností svého produktu získat dostatečné množství provozovatelů lékáren ochotných se do systému řádně přihlásit.

To, že nemá jít o komerci, se Pilulka snaží zakrýt honosným, ale neodpovídajícím názvem (Národní rezervační systém elektronických receptů) a náznaky, že přináší spásné řešení. Deklarovaný altruismus a zájem na spolupráci ale hned devalvuje sebechvalným poukazováním, že supluje to, co už dávno měla udělat lékárnická komora, a vyzýváním ministra zdravotnictví k uvolnění zásilkového výdeje léčivých přípravků na předpis.


Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.,

prezident České lékárnické komory


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. - 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.


Pro další informace:

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK: krebs@lekarnici.cz

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK: kopecky@lekarnici.cz

Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: bazantova@lekarnici.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

18°C

Dnes je úterý 7. dubna 2020

Očekáváme v 11:00 15°C

Celá předpověď