Firma Everbridge dodá platformu pro veřejné varování před přírodními katastrofami do Peru pro 37 miliónů obyvatel a návštěvníků

foto

Burlington (Massachusetts) 4. prosince 2019 (PROTEXT/BusinessWire) - Díky této zakázce v Peru si firma Everbridge upevní pozici v oblasti dodávek systémů veřejného varování před přírodními katastrofami v Americe, zemích Evropy, Středního Východu a Afriky a Tichomoří

Firma Everbridge, Inc. (index NASDAQ: EVBG), světová jednička v oblasti správy a řízení kritických událostí, dnes oznámila, že získala zakázku od Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), národního systému státu Peru hlášení včasného varování při přírodních katastrofách a jiných událostech. Tato zpráva souvisí s nedávným dokončením jednání o smlouvě s firmou MTC, o čemž Everbridge informovala již v září, kdy ale neuvedla název země. Díky této zakázce firma Everbridge posílila svou pozici globální jedničky v oblasti systémů pro varování veřejnosti a má smlouvy v Americe, Evropě, na Středním východě, Africe a v Tichomoří.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou tiskovou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

Poté co bude systém Sismate nainstalován, dojde k jeho aktivaci vždy, když Národní institut civilní obrany státu Peru zaznamená závažnou událost. Tento systém, který je postaven na platformě Everbridge Public Warning pak odešle zprávy na mobilní telefony a to před vlastní událostí (pokud to bude možné), v průběhu jejího trvání a po skončení mimořádné události. Hlášení ze systému Sismate lze využít také v rámci školení, při vyhledávání nebo záchranných operacích. Systém Sismate je navržen tak, aby dokázal zasáhnout až 37 miliónů lidí, z čehož 33 miliónů připadá na obyvatele Peru a 4 milióny na osoby, které Peru každoročně navštíví.

“Tato technologie je důležitým mezníkem v oblasti řízení rizik a katastrof na národní úrovni a stane se nedílnou součástí varovného informačního systému, na jehož provozu se podílí různé organizace i občané,” řekla náměstkyně ministra pro komunikaci Virginia Nakagawa časopisu El Economista.

“Společnost Everbridge je poctěna možností pomáhat Peru zprovoznit svůj národní systém včasného varování,” řekl David Meredith, generální ředitel firmy Everbridge. “Peru se tak přidává ke stále rostoucímu počtu zemí, které si za partnera pro zavedení národního systému včasného varování vybraly společnost Everbridge, aby jim pomohl chránit své obyvatele a návštěvníky před stále se zvyšujícími riziky a hrozbami.”

Platformu Everbridge využívá více místních, státních i národních samospráv z celého světa než ostatní řešení a tato platforma dokáže varovat více než 500 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. Kromě Peru je systém Everbridge Public Warning již v provozu ve Švédsku, na Islandu, v Nizozemsku, Singapuru, Řecku a řadě velkých států Indie, kde již funguje a dokáže varovat všechny držitele mobilních telefonů v těchto státech. V současné době navíc probíhá implementace tohoto systému v Austrálii. Firma Everbridge je prvním systémem včasného varování populace, který již funguje ve čtyřech členských státech EU na základě zákona, který nařizuje členským státům EU zprovoznit systém včasného varování populace do června 2022.

Platforma Everbridge Public Warning je jediným multikanálovým řešením, které umožňuje zemím využívat preferované kombinace komunikačních metod. Systém firmy Everbridge pro varování obyvatel umí komunikovat ve všech fázích nenadálé události, využívá chytré lokalizační techniky (statická lokalizace, poslední známé místo a předpokládaná lokalizace), nabízí dvousměrnou komunikaci a umožňuje jednotlivým státům rychle varovat své obyvatele a návštěvníky v případě nebezpečí.

O společnosti Everbridge

Everbridge, Inc. (index NASDAQ: EVBG) je globální softwarový společnost poskytující firemní softwarové aplikace, které pomáhají automatizovat a urychlit provozní akceschopnost organizací v případě nenadálých událostí a zajistit tak bezpečnost lidí a provozuschopnost firem a podniků.

Při událostech ohrožujících veřejnost, jako jsou například teroristické útoky, útoky střelců nebo živelné pohromy a/nebo událostí ohrožujících podniky a organizace, jako jsou například výpadky informačních technologií, cyber útoky nebo jiné události, včetně stahování produktů nebo přerušení dodavatelského řetězce se na platformu Critical Event Management Platform (Platforma pro správu kritických událostí) firmy Everbdige spoléhá více než 4 800 zákazníků z celého světa. Tato platforma jim pomáhá rychle a spolehlivě shromáždit a vyhodnotit jednotlivé hrozby, lokalizovat ohrožené osoby a respondenty a automaticky provést odeslat předdefinované zprávy a hlášení na více než 100 různých komunikačních zařízení a také sledovat jejich rozesílání a vyhodnocovat úspěšnost rozesílky.

V roce 2018 bylo přes platformu naší firmy odesláno více než 2,8 miliardy zpráv a naše platforma dokáže zasáhnout více než 500 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa, včetně všech uživatelů mobilních telefonů v Austrálii, Švédsku, Nizozemsku, Singapuru, Řecku a řady velkých států na území Indie.

Mezi naše aplikace pro správu krizové komunikace a zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti firem a organizací, patří Mass Notification, Incident Management, Safety ConnectionTM, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community EngagementTM a Secure Messaging.

Firma Everbridge poskytuje své služby 9 z 10 největších státům v USA, 8 z deseti největších investičních bank v USA, 46 z 50 nejrušnějších severoamerických letišť, 6 z 10 největších globálních poradenských firem, 6 z 10 největších světových výrobců automobilů, všechny 4 největší globální účetní firmy, 9 z 10 největších poskytovatelů zdravotní péče v USA a 5 z 10 největších zdravotních pojišťoven se sídlem v USA.

Firma Everbridge sídlí v Bostonu a Los Angeles a má pobočky ve městech Lansing, San Francisko, Peking, Bangalore, Kalkata, Londýn, Mnichov, Oslo, Singapur, Stockholm a Tilburg. Více informací najdete na webových stránkách www.everbridge.com, na firemním blogu nebo na sociálních sítích LinkedIn, Twitter, a Facebook.

Upozornění na výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu ustanovení o „bezpečném přístavu“ novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995, včetně, mimo jiné, prohlášení o očekávaných příležitostech a růstových trendech našich nástrojů pro bezpečnost a krizovou komunikaci, prohlášení týkajících se očekávaných prodejů našich produktů a našeho cíle udržet si pozici jedničky na trhu, prohlášení týkajících se využívání příležitostí na trhu a dalšího rozšiřování firmy na nové trhy, kde soutěžíme s konkurencí o získávání nových zákazníků a také prohlášení týkajících se vlivu našich akvizic a expanze na finanční výsledky společnosti. Výhledová prohlášení vydáváme k datu vydání této tiskové zprávy a jsou založena na našich aktuálních očekáváních, předpovědích a odhadech a také na předpokladech a očekáváních vedení společnosti. V textu této tiskové zprávy jsou výhledová prohlášení uvozena, mimo jiné, například těmito slovy a jejich gramatickými tvary (včetně záporů): „odhadovat“, „předpokládat“, „mělo by“, „věřit“, „cílit“, „plánovat“, „cíle“, „potenciál“, „předpovídat“, „možná“, „bude“, „mohlo by“, „zamýšlet. Výhledová prohlášení podléhají řadě rizik a nejistot, z nichž většina je mimo naší kontrolu. Naše skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od údajů uvedených nebo očekávaných podle výhledových prohlášeních, a to v důsledku řady faktorů, jako jsou, mimo jiné: schopnost našich produktů a služeb nabízet očekávané výhody a splnit očekávání zákazníků; naše schopnost získávat a udržet si nové zákazníky a zvyšovat prodeje stávajícím zákazníkům; naše schopnost zvyšovat prodeje naší aplikace Mass Notification (masové upozornění) a/nebo naše schopnost zvyšovat prodeje našich dalších aplikací; vývoj na trhu nouzové komunikace a systémů veřejného varování a/nebo vývoj regulatorního rámce v této oblasti; naše odhady potenciálu tržních příležitostí a předpovědi růstu trhu se mohou ukázat jako nesprávné nebo nepřesné; historicky jsme nebyli trvale v zisku a ani v budoucnu se nám nemusí podařit udržet ziskovost; zdlouhavá a nepředvídatelná jednání s novými zákazníky; charakter našeho podnikání nás vystavuje rizikům odpovědnosti za škodu; naše schopnost získat a udržet si kvalifikované pracovníky; naše schopnost úspěšně integrovat podniky a aktiva, která koupíme do struktury naší společnosti; naše schopnost udržet si úspěšné vztahy s našimi obchodními a technologickými partnery; naše schopnost hospodárně řídit náš růst; naše schopnost vyrovnat se s tlaky ze strany konkurence; naše možná odpovědnost týkající se ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení; naše schopnost zajistit si ochranu našich práv duševního vlastnictví a ostatní rizika uvedená v sekci Rizikové faktory našich zpráv, které podáváme Komisi pro cenné papíry (SEC), včetně, mimo jiné, Výroční zprávy na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2018, kterou jsme Komisi pro cenné papíry (SEC) podali 1. března 2019. Výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě vyjadřují naše názory k datu vydání této tiskové zprávy. Nepřijímáme žádnou odpovědnost ani povinnost žádné z výhledových prohlášení aktualizovat či měnit, a to ani ve světle nových informací, na základě zjištění nových skutečností či jinak. Na výhledová prohlášení se nespoléhejte, protože vyjadřují naše aktuální názory a předpoklady k datu, a to pouze k datu vydání této tiskové zprávy.

Všechny produkty firmy Everbridge jsou registrovanou obchodní značkou společnosti Everbridge, Inc. v USA a ostatních zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo firem uvedené v této tiskové zprávě, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191202005296/en/

Kontaktní informace

Media:

Jim Gatta

Everbridge

jim.gatta@everbridge.com

215-290-3799

Jeff Young

Everbridge

jeff.young@everbridge.com

781-859-4116

Zdroj: Everbridge, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

31°C

Dnes je neděle 9. srpna 2020

Očekáváme v 13:00 31°C

Celá předpověď