Klíčová událost na Výletné rozhodne o její další existenci. Přijde si ÚZSVM pro klíče od areálu, nebo ponechá Výletnou otevřenou do doby, nežli vysoutěží komerčního nájemce?

foto

Praha 2. prosince 2019 (PROTEXT) - Občanské sdružení Alternativa II, z.s. (dále též OSA II) a Výletná, z.s. Vás zvou na akci pojmenovanou Klíčová událost - předat či nepředat! Akce se koná v klubovně na Výletné, kde se bude diskutovat a rozhodovat o tom, jak by se členové a dobrovolníci projektu Výletná měli postavit k tomu, pokud by nebylo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhověno jimi podané žádosti o opětovné vypůjčení areálu Výletné, kterou svým podpisem pod peticí za Výletnou podpořilo cca 6000 osob z okolí areálu.

Klíčová událost začne v klubovně na Výletné 2. 12. 2019 "za pět dvanáct", tedy v 11:55. Veřejné diskuse, společného oběda / rautu a následného rozhodovacího procesu, který by měl zodpovědět klíčovou otázku, předat či nepředat, se bude za spolek OSA II účastnit Marek Semerád, předseda představenstva, a též i předseda spolku Výletná, z.s. Michal Michna. Na 13:30 jsou do areálu pozváni zástupci ÚZSVM, kteří by zde měli před novináři a veřejností sdělit členům a dobrovolníkům projektu Výletná, zda se rozhodli přijmout kompromisní nabídku zástupců projektu Výletná o vypůjčení areálu alespoň do doby, nežli ÚZSVM vysoutěží ve veřejném výběrovém řízení komerčního nájemce, nebo obhájit z pozice veřejného zájmu, účelnosti a hospodárnosti to, proč trvají na odevzdání klíčů od areálu. A vzhledem k tomu, že nevíme, jak se ÚZSVM rozhodne a ani jak se na základě toho rozhodne naše strana, přijďte se za námi do areálu podívat a třeba i položit klíčovou otázku, nebo odpověď, která ovlivní budoucí existenci Výletné, jakož i existenci ostatních chátrajících a nevyužitých nemovitostí ve správě ÚZSVM, jako jsou například Kasárna Karlín, nebo Veleslavínský zámek atd.

O projektu Výletná

Projekt Výletná vznikl v únoru 2014 pod záštitou spolku OSA II, a to díky výpůjčce chátrajícího a několik let zavřeného sportovně společenského areálu v Letenských sadech 32, který je majetkem státu, respektive ÚZSVM. Posláním projektu Výletná je záchrana, obnova a smysluplné využití dřevěné klubovny od architekta Bohumíra Kozáka z roku 1926 (kulturní památky), jakož i záchrana, obnova a postupná modernizace všech přilehlých sportovišť, které tvoří areál Výletné, a to za pomoci členů, dobrovolníků a vlastní hospodářské činnosti projektu bez jakéhokoliv utrácení veřejných peněz, respektive za pomoci finančních i nefinančních příspěvků od podporovatelů projektu rekrutujících se zejména z místní komunity a aktivní občanské společnosti.

O Občanském sdružení Alternativa II, z.s.

Občanské sdružení Alternativa II, z.s. bylo založeno v roce 2006 dvanácti zakládajícími členy převážně z řad studentů středních a vysokých škol, jako nezávislá, nezisková a projektově orientovaná organizace, jejímž posláním je podpora seberealizace, aktivního bytí, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, smysluplného volnočasového vyžití, humanitárních aktivit, občanské angažovanosti, sociálně a ekologicky šetrného podnikání, jakož i všech ostatních činností směřujících k všestrannému a plnohodnotného rozvoji jedince i společnosti.

Text petice: https://tinyurl.com/y577z5mp

Fotodokumentace naší činnosti v areálu Výletné: https://tinyurl.com/rlsmogc

FB stránka projektu: www.facebook.com/vyletna

FB událost - “Zavírá se Výletná - změníme to?”: www.facebook.com/events/593473284526432/

Web projektu Výletná (není zcela hotov): www.podporujVYLETNOU.cz | www.Vyletna.info

Web spolku OSA II: www.osa2.cz

Pro další informace kontaktujte předsedu spolku OSA II:

Ing. Marek Semerád

Marek.Semerad@osa2.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

5°C

Dnes je středa 29. ledna 2020

Očekáváme v 5:00 1°C

Celá předpověď