Výletná jde jednat o své existenci a smysluplném nakládání s nepotřebným veřejným majetkem

foto

Praha 28. listopadu 2019 (PROTEXT) - Občanské sdružení Alternativa II, z.s. (dále též OSA II) a Výletná, z.s. Vás zvou na tiskovou konferenci, pořádanou k příležitosti jednání s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kateřinou Arajmu, a to ve věci petice za Výletnou a smysluplného využití nevyužitého veřejného majetku, kterou přišlo na Výletnou podepsat již více jak 6000 osob. Petici, sestavenou Občanským sdružení Alternativa II, z.s., Vám před jednáním s generální ředitelkou úřadu představí Marek Semerád, předseda spolku OSA II a Michal Michna, předseda spolku Výletná, z.s.

Představení petice bude oficiálně zahájeno v pátek v 11:30 před Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), kde budou veřejnost a tisk seznámeni se základními důvody, které vedly spolek OSA II k sestavení petice, s argumenty ve prospěch jednotlivých bodů petice a s konkrétními požadavky petentů, které budou předneseny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který s nepotřebným majetkem státu nakládá přinejmenším v rozporu s vůlí petentů vyjádřenou v jednotlivých bodech sestavené petice, a dle názoru petentů i v rozporu s veřejným zájmem.

Na jednání s generální ředitelkou úřadu jdou zástupci petentů s cílem, aby ÚZSVM přehodnotil na základě tohoto jednání svůj dosavadní způsob nakládání s nepotřebným majetkem státu a vyhověl:

a) prvnímu bodu petice, prostřednictvím kterého petenti žádají, aby byl historický sportovně společenský areál Výletná v Letenských sadech opětovně vypůjčen úřadem ve prospěch spolku OSA II, nebo spolku Výletná, z.s., a to za účelem toho, aby zde členi a dobrovolníci těchto dvou spolků mohli pokračovat v započaté práci a bez jakéhokoliv utrácení veřejných peněz zde mohli i nadále oživovat, opravovat a pro veřejně prospěšné účely, jako je sport, kultura, tělovýchova, vzdělávání, práce s dětmi a mládeží, využívat tento areál;

b) druhému bodu petice, prostřednictvím kterého petenti žádají, aby ÚZSVM vyhověl všem spolkem podaným žádostem o výpůjčku jakéhokoliv nevyužitého majetku státu pro veřejně prospěšné účely, jakož i obdobným žádostem třetích osob, a to do okamžiku, nežli pro tyto nevyužité nemovitosti bude zajištěno smysluplnější využití, neboť nepovažujeme za účelné a ani hospodárné, aby jakýkoliv veřejný majetek ležel ladem a z veřejných financí zde byla hrazena ostraha, údržba či provoz tohoto majetku, pokud tento majetek může být v dané době smysluplně využit a veškeré náklady mohou být hrazeny vypůjčitelem;

c) třetímu bodu petice, kterým v zastoupení petentů žádáme, aby ÚZSVM přehodnotil současnou praxi při nakládání s nepotřebným majetkem státu a zasadil se o to, aby před privatizací, nebo komerčním pronájmem, byl nepotřebný nemovitý majetek státu vždy nejprve nabídnut do výpůjčky pro realizaci veřejně prospěšných činností, a to za podmínek, za kterých spolek OSA II žádá o výpůjčku Výletné.

Zástupci petentů od pátečního jednání na ÚZSVM očekávají, že kompetentní osoby na úřadu vyslechnou výše uvedené požadavky petentů, základní argumenty ve prospěch těchto požadavků a následně nejrychlejším možným způsobem zajistí to, že výše uvedené požadavky budou zavedeny do praxe. Po skončení jednání s generální ředitelkou ÚZSVM, které začne symbolicky "za pět minut dvanáct", poskytnou zástupci petentů veřejnosti a přítomným novinářům stručnou informaci o závěrech tohoto jednání a pozvou všechny přítomné na KLÍČOVOU UDÁLOST, která se bude konat v pondělí 2. 12. 2019 od 11:55 v areálu Výletné, kde je plánován společný oběd a diskuse s veřejností a novináři o uskutečněném jednání na úřadu, jakož i diskuse o dalších krocích OSA II, pokud by ÚZSVM nevyhověl jednotlivým bodům sestavené petice a v pondělí ve 13:30 si zástupci ÚZSVM přišli pro klíče od areálu.

O projektu Výletná

Projekt Výletná vznikl v únoru 2014 pod záštitou spolku OSA II ihned po uzavření smlouvy o výpůjčce chátrajícího a několik let nevyužitého sportovně společenského areálu v Letenských sadech. Posláním projektu Výletná je záchrana, obnova a smysluplné využití dřevěné klubovny od architekta Bohumíra Kozáka z roku 1926 (kulturní památky), jakož i záchrana, obnova a postupná modernizace všech přilehlých sportovišť, a to bez jakéhokoliv utrácení veřejných peněz, respektive výhradně za pomoci vlastní hospodářské činnosti projektu a finančních i nefinančních příspěvků od členů, dobrovolníků a podporovatelů tohoto projektu.

O Občanském sdružení Alternativa II, z.s.

Občanské sdružení Alternativa II, z.s. bylo založeno v roce 2006 dvanácti zakládajícími členy převážně z řad studentů středních a vysokých škol, jako nezávislá, nezisková a projektově orientovaná organizace, jejímž posláním je podpora seberealizace, aktivního bytí, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, smysluplného volnočasového vyžití, humanitárních aktivit, občanské angažovanosti, sociálně a ekologicky šetrného podnikání, jakož i všech ostatních činností směřujících k všestrannému a plnohodnotného rozvoji jedince i společnosti, neboť se domníváme, že podporou těchto aktivit a činností budeme nejefektivněji přispívat jak k maximalizaci štěstí podporovaných jedinců, tak i k maximalizaci blahobytu a prosperity celé společnosti, jakož i našeho spolku.

Text petice: https://tinyurl.com/y577z5mp

Fotodokumentace naší činnosti v areálu Výletné: https://tinyurl.com/rlsmogc

FB stránka projektu: www.facebook.com/vyletna

Web projektu Výletná (momentálně se upravuje): www.podporujVYLETNOU.cz | www.Vyletna.info

Web spolku OSA II: www.osa2.cz

Pro další informace kontaktujte předsedu spolku OSA II:

Ing. Marek Semerád

e-mail: Marek.Semerad@osa2.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

5°C

Dnes je středa 29. ledna 2020

Očekáváme v 5:00 1°C

Celá předpověď