Etikety o údržbě na oblečení jsou pro Evropany důležité

foto

Praha 8. listopadu 2019 (PROTEXT) - GINETEX, mezinárodní asociace pro značení symboly údržby na textilu, nechala agenturou IPSOS vypracovat průzkum na téma “Symboly údržby a Evropané” v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Osm z deseti Evropanů považuje textilní etiketu s informacemi o údržbě za užitečnou. Nejvíc takových spotřebitelů (86%) je v České republice. Čeští spotřebitelé jsou také nejaktivnější (56%) ve vyhledávání těchto informací na internetu.

Výzkum se zaměřil také na to, jak rozumějí jednotlivým symbolům na etiketách. Symbol pro žehlení je identifikován perfektně: 98 % Evropanů mu rozumí. Podobné je to u symbolu pro praní, který je rozeznáván téměř devíti respondenty z deseti (98 %). Pro další symboly jsou výsledky horší. Pouze 28 % respondentů zná symbol pro bělení, 24 % zná symbol pro sušení a jen 15 % identifikuje symbol pro profesionální péči.

Evropané se zajímají o životnost oděvů a věnují velkou pozornost instrukcím k péči o ně: 70 % dodržuje doporučení k údržbě uvedené na etiketě. V této konkrétní otázce se odpovědi značně liší: zatímco 78 % Švédů se řídí doporučeními na etiketě, ve Francii tak činí 71 % lidí a ve Velké Británii pouze 64 % dotázaných. Když byli respondenti dotázáni, proč se řídí doporučeními, dva ze tří odpověděli, že chtějí oděvy nosit co nejdéle – což ukazuje, že životnost oděvu je v Evropě velmi významným tématem.

Pro drtivou většinu respondentů hraje etiketa s instrukcemi k údržbě zásadní roli při nákupu oblečení: 75 % Evropanů by nikdy (nebo jen vzácně) nekoupilo oděv bez instrukcí k údržbě. Mezi respondenty vedou Britové a Němci, pro které je etiketa s návodem k údržbě nejdůležitější: pro 83 % obyvatel těchto zemí je nákup bez označení vyloučen, nebo je velmi vzácný.

Zvýšený zájem o otázky životního prostředí je patrný i ve výsledcích průzkumu. Pouze 7% Evropanů hodí oděv, který už nechtějí používat, do odpadu – na rozdíl od 75 %, kteří jej někomu darují. Dát oděvy charitě nebo jiné organizaci je běžné ve Velké Británii (57 % respondentů), zatímco lidé v Itálii nebo v České republice dávají oděvy příbuzným (v 18 % a 19 %), a lidé v Německu preferují odevzdání na sběrném místě (52 %).

Podrobnější informace o chování Českých spotřebitelů z průzkumu budou následovat.

O GINETEXu

GINETEX, mezinárodní asociace pro označování textilií, byla založena v Paříži v roce 1963 a vytvořila mezinárodně použitelný systém označování textilií na principu symbolů, jehož cílem je informovat textilní společnosti a spotřebitele o nejlepším způsobu péče o jejich textil. Používané piktogramy jsou registrovanou ochrannou známkou a jsou vlastnictvím GINETEXu. V současnosti GINETEX sdružuje celkem 22 zemí včetně České republiky. Členem GINETEXu za Českou republiku je SOTEX GINETEX CZ.

Kontakt:

SOTEX GINETEX CZ, z. s.

www.sotex.cz

email: sotex@sotex.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

1°C

Dnes je pondělí 18. ledna 2021

Očekáváme v 19:00 0°C

Celá předpověď