IPAW - Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy 2019: Malé skutky, velké výsledky

foto

Annapolis (Maryland) 8. října 2019 (PROTEXT/PRNewswire) - IPAW upozorňuje na význam život zachraňující léčby plazmatickými bílkovinami a dárce krevní plazmy.

Asociace Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a její členské společnosti sponzorují sedmý výroční Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy, probíhající 7.-11. října.

Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy (IPAW) má za účel:

● Zvýšit celosvětové povědomí o dárcovství krevní plazmy

● Ocenit to, jak dárci krevní plazmy přispívají k záchraně životů a k jejich zlepšení

● Zvýšit informovanost o životodárné léčbě plazmatickými bílkovinami a o vzácných nemocech

Členské společnosti asociace PPTA připravily různé akce, které se budou konat na odběrových místech v Evropě a USA. Organizace reprezentující pacienty, kteří trpí vzácnými nemocemi a jsou závislí na léčbě plazmatickými bílkovinami, se též zavázaly tyto akce podpořit.

„V PPTA víme, že dárci krevní plazmy zachraňují lidské životy. Na celém světě jsou lidi, kteří žijí každý svůj den se závažnými, vzácnými, genetickými onemocněními, jejichž životy závisí na dostupnosti plazmatických proteinů, které jsou dostupné jenom díky štědrosti a odhodlání dárců krevní plazmy. PPTA hrdě podporuje Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy a buduje tak lepší pochopení významu dárcovství krevní plazmy, jakožto nenahraditelného způsobu pomoci jiným žít normální, zdravé životy" říká Joshua Penrod, vicepresident PPTA.

Léky z plazmatických bílkovin, kam se řadí léky derivované z plazmy a rekombinantní analogy, se používají k léčbě chronických, život ohrožujících nemocí, mezi které patří např. poruchy krvácivosti a srážlivosti krve, primární imunodeficience, nedostatek alfa-1 antitrypsinu a určité vzácné neurologické poruchy. Dále jsou tyto léky používané též při záchranných a chirurgických zákrocích.

Více než 780 odběrových center již existuje v Kanadě, Rakousku, Maďarsku, v České republice, Německu a USA. Kromě toho, že splňují zákonné požadavky, většina těchto center dosáhla též certifikace organizace International Quality Plasma Program, což je dobrovolný program norem ustanovený organizací PPTA, který poskytuje tomuto průmyslovému odvětví cíle pro neustávající zlepšování a soustřeďuje se na bezpečnost a kvalitu od dárců po pacienty.

O PPTA

Asociace Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), obchodní organizace s celosvětovým rozsahem, reprezentuje soukromý sektor výrobců léků z plazmy a rekombinantních analogů, známých pod společným jménem léky z plazmatických bílkovin, a též odběratele zdrojové plazmy, která je používaná pro frakcionaci. Miliony lidí na celém světě využívají tyto léky k léčbě různých onemocnění a závažných zdravotních potíží. PPTA též ustanovuje normy a řídí programy, které pomáhají zaručit kvalitu a bezpečnost léků z plazmatických bílkovin, spolu s bezpečností dárců a pacientů.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004670/2019_IPAW.jpg

KONTAKT: Mathew Gulick, Director, Global Communications, mgulick@pptaglobal.org, 443-458-4669

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

27°C

Dnes je pátek 14. srpna 2020

Očekáváme v 17:00 27°C

Celá předpověď