EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS BRNO 2019

foto

Brno 7. října (PROTEXT) - XXVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019 proběhne ve dnech 22. až 25. 10. 2019 na brněnském výstavišti v novém pavilonu P. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 22. až 24. 10. od 8 do 16 hodin a 25. 10. od 8 do 14 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Brně převzali:

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

- Rektor Vysokého učení technického v Brně

- pan prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

- Poslanec Parlamentu ČR, pan prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

- Hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr. Bohumil Šimek

- Primátorka statutárního města Brna, paní JUDr. Markéta Vaňková

- Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Dr. Christoph Israng

- Velvyslanec Francie v České republice, pan Roland Galharaque

- Britský velvyslanec v České republice Nick Archer MVO

Veletrh návštěvníkům nabídne 389 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10.000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze čtrnácti zemí světa. Zahraniční vystavovatelé přijedou z Dánska, Velké Británie, Nizozemí, Německa, Itálie, Francie, Finska, USA, Švédska, Norska, Slovenska, Polska a Austrálie. V roce 2019 se veletrhu Gaudeamus zúčastní 94 vzdělávacích institucí ze zahraničí.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v pavilonu P a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškových sálech v pavilonu P. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2019/2020 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test předpokladů pro studium a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu nebo studijní obor. Partnerem Testovacího centra je tradičně portál VysokeSkoly.cz.

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

- ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

- MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

- OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

- UNIVERZITA KARLOVA

- UNIVERZITA OBRANY

- UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

- UNIVERZITA PARDUBICE

- VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

- VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

- VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

- VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Součástí letošního ročníku veletrhu Gaudeamus bude prezentace Jihomoravského kraje a jeho top zaměstnavatelů. Studenti budou moci na veletrhu navštívit významné technologické firmy, setkat se s jejich zaměstnanci a dozvědět se spoustu zajímavostí o jejich činnosti, a hlavně o nabídce praxí, stáží a uplatnění v průběhu i po skončení studia.

Studentům se představí tyto firmy:

- AB KOMPONENTY s.r.o.

- AT&T

- Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic s.r.o.

- Everesta, s.r.o.

- Honeywell

- IBM Client Innovation Centre Brno

- IFE-CR, a.s.

- Jihomoravský kraj

- MC Dermott

- Moog Brno s.r.o.

- Red Hat Czech s.r.o.

- Skupina ČEZ

- SNADNEE

- s.n.o.p. cz a.s.

- TE Connectivity

- TOS KUŘIM - OS, a.s.

- Zebr s.r.o.

Novinkou XXVI. ročníku veletrhu Gaudeamus Brno bude prezentace univerzitních měst. Na premiérovém ročníku se studentům představí slovenská Bratislava pod heslem "Držíme ti miesto". Druhým účastníkem bude domovské Brno, které studenty zve na okružní jízdu městem v opravdové "Šalině".

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra vzdělávání Všem a dalších institucí.

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a speciální Informační systém pro pedagogy a výchovné poradce. Systém aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10.000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz. Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Tisková konference proběhne 22. 10. 2019, bezprostředně po slavnostním zahájení veletrhu, které začíná v 09:00 hodin v pavilonu P, v přednáškovém sále A.

Kontakt:

Dana Jakubjanská, DiS.

asistentka ředitele

MP-Soft, a.s.

jakubjanska@mp-soft.cz

www.gaudeamus.cz

32°C

Dnes je pátek 18. června 2021

Očekáváme v 9:00 26°C

Celá předpověď