Společnost Walstead oznamuje rekordní finanční příjmy v předběžných výsledcích za první polovinu roku 2019

foto Mark Scanlon, předseda představenstva společnosti Walstead
Mark Scanlon, předseda představenstva společnosti Walstead

Londýn 13. srpna 2019 (PROTEXT) -

Společnost Walstead, přední evropská skupina zabývající se komerčním tiskem, dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za šestiměsíční období končící 30. červnem 2019.

Skupina dosáhla hrubých příjmů ve výši 328,1 milionu eur, což představuje nárůst o 35,1 % proti stejnému období loňského roku (v první polovině roku 2018: 242,8 milionu eur). Čisté příjmy (1) vzrostly o 23,5 % na 184,8 milionu eur (v první polovině roku 2018: 149,7 milionu eur).

Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy, amortizací a mimořádnými náklady) zůstal prakticky stejný na hodnotě 20 milionů eur (v první polovině roku 2018: 20,1 milionu eur). Zisky by byly výrazně vyšší, kdybychom nemuseli čelit významnému zvýšení nákladů na papír.

Zpracovatelská produkce (stránky A4 nebo ekvivalentní) vzrostla o 18,9 % na 201,6 miliardy stránek A4 (v první polovině roku 2018: 169,6 miliardy).

V šestiměsíčním období do 30. června 2019 se čistý vnější dluh (2) snížil o 9,6 milionu eur na 88,2 milionu eur (k 31. prosinci 2018: 97,8 milionu eur) díky přílivu hotovosti z provozních činností (3) ve výši 17,7 milionu eur (v první polovině roku 2018: 12,8 milionu eur). Následně došlo ke zlepšení ukazatele poměru zadlužení (4) skupiny na 1,8× (k 31. prosinci 2018: 2,1×).

Skupina zaměstnává 3 551 zaměstnanců (k 30. červnu 2018: 2 295).

Kapitálové výdaje činily 6,1 milionu eur (v první polovině roku 2018: 6,0 milionu eur), což zahrnovalo dokončení instalace dvou rotačních ofsetových tiskáren ve Walstead Iberia.

Společnost Walstead očekává ukazatel EBITDA ve výši přibližně 50 milionu eur za celý rok.

Mark Scanlon, předseda představenstva společnosti Walstead, k tomu dodává: "V první polovině letošního roku jsme nadále čelili nepříznivým tržním podmínkám, které vznikly v roce 2018 po řadě výrazných vzestupů cen papíru. Obchodování ve druhé polovině roku 2019 bude i nadále náročné, ale naše zisky budou výrazně vyšší než v prvním pololetí roku díky preventivním iniciativám na úsporu nákladů, které jsme realizovali začátkem tohoto roku, jakož i sezónně vyšším objemům a výnosům.

Jednou z hlavních událostí v tomto období byl rychlý zánik (po rychlém vzestupu) skupiny Circle Media Group a uzavření většiny jejích továren. Doufejme, že tato skutečnost vytvoří v jednotlivých zemích, v nichž tato skupina působila, lepší rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou - uvidíme. Náš obchodní model a finanční struktura se velmi liší od neprůhledných modelů a struktur provozovaných skupinou Circle. Akvizice nepřeplácíme - využíváme u nich synergií, zlepšujeme je a restrukturalizujeme; své peníze spravujeme velmi důsledně; udržujeme únosnou úroveň dluhu; náš pracovní kapitál má kladnou výši; a v případě nutnosti máme hotovost pro provedení restrukturalizace.

Insolvence je pro některé z našich zbývajících konkurentů skutečnou hrozbou. Jsem přesvědčen, že společnost Walstead bude na rozdíl od nich prosperovat, a to díky své levné základně, úsporám z rozsahu a dobrým finančním základům.“

Poznámky pro redaktory

Walstead Group Limited, se sídlem v Londýně, je největší společností podnikající v komerčním rotačním ofsetovém tisku v Evropě s ročními výnosy ve výši zhruba 700 milionů eur. Od svého založení v roce 2008 společnost Walstead realizovala 10 akvizic. Provozuje čtyři regionální divize (Walstead United Kingdom, Walstead Iberia, Walstead Leykam a Walstead Central Europe), které společně zaměstnávají 3 551 zaměstnanců v 15 výrobních tiskařských závodech ve Velké Británii, Španělsku, Rakousku, České republice, Slovinsku a Polsku.

Společnost Walstead provozuje 65 rotačních ofsetových tiskáren a čtyři hlubotiskové lisy, které zpracovávají ročně více než 900 000 tun papíru. Skupina se specializuje na tisk velkých objemů reklamních letáků a prospektů pro přední evropské maloobchodní prodejce; tisk časopisů, katalogů, příbalových materiálů a brožur pro nakladatelství a majitele značek. Skupina také poskytuje premediální digitální služby prostřednictvím své divize Rhapsody, která má kanceláře v Londýně, Varšavě a Madridu.

www.walstead-group.com

www.rhapsodymedia.com

Další informace:

Walstead Group

Mark Scanlon, předseda představenstva

E-mail: mark.scanlon@walstead-group.com

Mobil: +44 (0)7720 296 515

1 Čisté příjmy: hrubé příjmy snížené o refakturaci papíru.

2 Čistý vnější dluh: bankovní půjčky, faktoring, HP (splátkový nákup) a leasing, snížené o zůstatky v hotovosti.

3 Příliv hotovosti z provozních činností: EBITDA snížený o mimořádné náklady a úpravy pracovního kapitálu.

4 Poměr zadlužení: čistý vnější dluh dělený prognózou FY19 EBITDA.

Směnný kurz měny: 1 EUR = 0,885 GBP

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

8°C

Dnes je sobota 7. prosince 2019

Očekáváme v 5:00 6°C

Celá předpověď