Společnost State Street jmenuje ředitele pro Spojené království, Evropu, Střední Východ a Afriku

Boston (USA) 9. července (PROTEXT/BusinessWire) -

Společnost State Street Corporation (burzovní index NYSE:STT) dnes oznámila, že jmenovala Jörga Ambrosia do funkce ředitele pro Spojené království, Evropu, Střední Východ a Afriku (EMEA). Ambrosius, který pracuje pro společnost State Street už 18 let, bude podřízeným Francisca Aristeguiety, který byl nově jmenován do funkce ředitele mezinárodního obchodu společnosti State Street. Ambrosius nahradí Liz Nolanovou, která byla jmenována začátkem roku do funkce vedoucí divize globálních dodávek společnosti State Street a řídí globální operace a infrastrukturu. Ambrosius bud rovněž pracovat ve výboru společnosti State Street, který určuje strategii a politiku společnosti. Jmenování Ambrosia podléhá souhlasu regulačních orgánů.

Jako ředitel divize společnosti State Street pro oblast EMEA, bude Ambrosius zodpovídat za všechny obchodní aktivity v regionu, jako například za strategii podnikání, zapojování klientů, rozvoj talentů, bude dohlížet na řízení rizik, hledat příležitosti pro rozvoj stejně jako pečovat o vztahy s různými skupinami akcionářů, včetně místních úředníků a zástupců regulačních orgánů.

Ambrosius pracuje ve finanční sféře více než 25 let. Naposledy působil ve vedení divize globálních služeb společnosti State Street v oblasti EMEA a jako vedoucí globálních služeb pro státní investiční fondy. V těchto pozicích zodpovídal za řízení a realizaci obchodních strategií, procesy řízení rizik a zajišťování těch nejlepších služeb společnosti State Street pro její klienty.

„Oblast EMEA je velmi důležitá a my jsme velmi rádi, že se zde pohybujeme již téměř 50 let s více než 13 000 zaměstnanci,“ řekl Francisco Aristeguieta. „Během své kariéry prokázal Jörg, že je schopen úspěšně řídit klíčové divize a týmy a nyní bude prosazovat naši strategii v oblasti EMEA do budoucna. Naši klienti a celý průmysl jsou momentálně ve fázi hluboké změny a Jörgovy zkušenosti z pozice strategického partnera pro institucionální klienty, jeho znalosti složitých a odlišných regionálních regulačních předpisů, stejně jako zkušenosti ze spolupráce s širokou základnou skupin akcionářů z něj dělají perfektní volbu na tuto pozici. Jsem si jist, že bude úspěšně pracovat pro naše klienty i naši společnost.“

Ambrosius dodal: „Jsem velmi rád, že se mohu ujmout této nové funkce v době, která je pro společnost State Street, naše klienty a celé průmyslové odvětví tak důležitá. Je pro nás nezbytné, abychom se zaměřovali na poskytování strategické spolupráce pro naše klienty, abychom jim pomohli se orientovat a dosáhnout jejich cílů a zároveň plnili finanční závazky vůči našim akcionářům a zvládali rizika. V oblasti EMEA máme velmi silnou základnu, na které můžeme stavět, a těšíme se na spolupráci s týmy v celém regionu, abychom zajistili rozvoj a výnosy.“

O společnosti State Street Corporation

Společnost State Street Corporation (burzovní index NYSE: STT) je přední světový poskytovatel finančních služeb pro institucionální investory, včetně investičních služeb, řízení investic a výzkumu a obchodování v této oblasti. Společnost má aktiva pod správou (AUA)v hodnotě 32,6 bilionu amerických dolarů a aktiva, se kterými operuje* (AUM) ve výši 2,8 bilionu amerických dolarů k 31. březnu 2019. Společnost State Street působí globálně ve více než 100 zemích a zaměstnává zhruba 40 000 lidí na celém světě. Další informace naleznete na internetových stránkách společnosti State Street na adrese www.statestreet.com.

* Řízená aktiva (AUM) zahrnují aktiva fondů SPDR® Gold ETF a SPDR® Long Dollar Gold Trust ETF (zhruba 33 miliard amerických dolarů k 31. březnu 2019), pro které pracuje společnost State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) jako marketingový zprostředkovatel, společnosti SSGA FD a State Street Global Advisors jsou přidruženy.

State Street Corporation One Lincoln Street, Boston, MA 02111-2900.

© 2019 State Street Corporation - Všechna práva vyhrazena

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu amerických zákonů o cenných papírech, včetně prohlášení o úloze, odpovědnosti a potenciálu nedávno jmenovaného ředitele divize společnosti State Street pro oblast Spojeného království, Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA) (jehož jmenování podléhá souhlasu regulačních orgánů) a souvisejících priorit, obchodování a cílů akcionářů. Výhledová prohlášení jsou často, ale ne vždy, uváděna určitými výrazy jako „bude“, „očekávat“, „věřit“, „těšit se“, „priorita“, „cíl“, „plán“, „strategie“, „předpokládat“, „mít v úmyslu“, „odhadovat“, „hledat“, „smět“, „trend“ a „cíl“ nebo podobnými výrazy a jejich slovními tvary. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucích výkonů, jsou v podstatě nejistá a jsou založena na aktuálních odhadech, které je složité předvídat a zahrnují celou řadu rizik a nejasností. Z těchto důvodů se skutečné výsledky a výstupy mohou zcela lišit od údajů uvedených v těchto prohlášeních a těmto prohlášením nesmí být přikládán přílišný význam, neboť vyjadřují pouze naše očekávání a plány v době prvního vydání této tiskové zprávy. Důležité faktory, které mohou zapříčinit, že se skutečné výsledky mohou zcela lišit od výsledků uváděných v těchto výhledových prohlášeních jsou uvedeny v naší výroční zprávě za rok 2018 na formuláři 10-K a našich dalších hlášeních pro Komisi pro cenné papíry (SEC). Doporučujeme investorům, aby si prostudovali tato hlášení, zejména část o rizikových faktorech, kde najdou další informace týkající s těchto výhledových prohlášení předtím, než učiní jakékoli rozhodnutí týkající se investic. Výhledovým prohlášením uvedeným v této tiskové zprávě nesmí být přikládán přílišný význam z hlediska našich očekávání nebo plánů po datu prvního vydání této tiskové zprávy a my nemáme v úmyslu revidovat tato výhledová prohlášení ve světle nových událostí.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190708005465/en/

Kontakty

Marc Hazelton

Tel : +1 617 662 1860

Email : MHAZELTON@StateStreet.com

@StateStreet

Ilene Fiszel Bieler

Tel : +1 617 664 4122

Email : IFiszelBieler@StateStreet.com

@StateStreet

Zdroj: State Street Corporation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

18°C

Dnes je úterý 15. října 2019

Očekáváme v 3:00 11°C

Celá předpověď