Z evropského na celosvětový standard digitálních kompetencí

foto

Praha 10. května 2019 (PROTEXT) - Nadnárodní nadace ECDL Foundation představuje aktualizovanou verzi známé a široce využívané mezinárodní certifikace digitálních kompetencí a novou globální identitu ICDL, které lépe vychází vstříc potřebám studentů, lidem na trhu práce, ale i profesionálním uživatelům po celém světě v době, kdy vývoj digitálních technologií je rychlejší než kdykoli dříve. ICDL, nové jméno celosvětového vzdělávacího a certifikačního konceptu, bude představeno dnes, 10. května 2019 v Bruselu.

ICDL je jedním z předních globálních vzdělávacích a certifikačních konceptů digitálních znalostí a dovedností, který umožňuje lidem využívat digitální technologie co nejlépe a nejefektivněji, a to nejen v profesním, ale i soukromém životě. Více než 70 milionů úspěšně složených zkoušek absolvovalo více než 16 milionů uživatelů digitálních technologií. ICDL je dostupné ve více než 100 zemích světa prostřednictvím sítě desítek tisíc akreditovaných organizací.

Koncept ICDL, dříve v Evropě známý jako ECDL, vznikl jako projekt podporovaný Evropskou komisí, do kterého se zapojila v roce 1997 řada informatických společností Evropy. Od té doby se tento koncept rozšířil nejen do všech zemí Evropy, ale také do mnoha dalších zemí na téměř všech kontinentech světa.

Damien O´Sullivan, CEO ICDL Foundation prohlásil: „Koncept ECDL dosáhl ve své historii velkého úspěchu, ale s novým, rozšířeným vzdělávacím obsahem a novou globální identitou jsme připraveni čelit dalším 20 letům.“

„Znalosti a dovednosti, které potřebuje každodenní uživatel digitálních technologií se rychle mění. Digitální technologie zasahují stále větší měrou do téměř všech profesí a oblastí trhu práce. Tím se také přirozeně mění požadavky zaměstnavatelů na znalosti zaměstnanců nebo žadatelů o zaměstnání. Nové ICDL moduly a nová programová struktura lépe pokrývají jejich potřeby a také pomohou lidem snadněji se orientovat v oblastech digitálního vzdělávání.“

Představujeme čtyři hlavní vzdělávací a certifikační programy: ICDL Digital Student, ICDL Workforce, ICDL Professional a ICDL Digital Citizen.

O konceptu ECDL (ICDL)

ECDL (ICDL) – European, resp. International Certification of Digital Literacy je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL (ICDL) definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL (ICDL) sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány, jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL (ICDL) zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální znalosti a dovednosti objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL (ICDL) jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL (ICDL) mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL (ICDL) Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL (ICDL) - ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL (ICDL) zkoušek v národním prostředí.

Kontakt: Ing. Jiří Chábera, manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL pro ČR, ČSKI, ECDL-CZ,

jiri.chabera@ecdl.cz, 224 904 242, www.ecdl.cz,

www.facebook.com/ECDLCZ

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

20°C

Dnes je pondělí 19. srpna 2019

Očekáváme v 23:00 19°C

Celá předpověď