PORR AG - výsledky za prvních devět měsíců roku

foto

Vídeň 3. prosince 2018 (PROTEXT) - Společnost PORR AG dosáhla za prvních devět měsíců roku 2018 rekordního zakázkového krytí a dobrého hospodářského výsledku:

- Produkční výkon vzrostl o 21,3 %

- Rekordní zakázkové krytí ve výši 6,8 mld. EUR

- Výběrové akvizice: zakázkové krytí vzrostlo o 4,1 %

- Solidní EBT ve výši 31,2 mil. EUR (+9,9 %)

- Prognóza 2018: produkční výkon > 5,3 mld. EUR

Společnost PORR AG pokračuje díky úspěšnému třetímu čtvrtletí v trendu nastoupeném na počátku roku. Hodnoty produkčního výkonu i zakázkového krytí opakovaně dosahují nejvyšších hodnot. Během prvních devíti měsíců stoupl produkční výkon podle očekávání o 21,3 % a dosáhl výše 4 055 mil. EUR. V náročném tržním prostředí dosáhl hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) částky 31,2 mil. EUR., tj. přebytek ve výši 9,9 %. Zakázkové krytí ve výši 6 837 mil. EUR, s nárůstem o 17,7 % se i nadále pohybuje na rekordní úrovni.

"Společnost PORR dnes spočívá na solidních základech. V tržním prostředí plném výzev se dokážeme dobře prosadit“, říká Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR. "Díky vysoké rezervě v oblasti zakázkového krytí nám vítr fouká do plachet, a proto můžeme díky plnému vytížení i nadále udržovat svůj kurs. Stejně jako dosud se soustředíme na rostoucí trhy a za celý rok počítáme se zvýšeným objemem výroby minimálně na 5,3 mld. EUR. I přes velké výzvy je celková prognóza na letošní rok příznivá.“

Výkon, hospodářský výsledek a zakázkové krytí

I v prvních devíti měsících roku 2018 navázala společnost PORR solidním třetím kvartálem na dobrý hospodářský vývoj předchozích čtvrtletí. Produkční výkon dosáhl ve vykazovaném účetním období 4 055 mil. EUR. V porovnání s loňským rokem to odpovídá výraznému nárůstu o 21,3 %. S ohledem na plné vytížení všech segmentů se Rakousko stalo podílově nejdůležitějším trhem. Tržní prostředí zůstalo i nadále plné výzev, jak v důsledku zvyšujících se nákladů na suroviny a logistiku, tak růstu subdodavatelských cen. Přesto se společnosti PORR podařilo dosáhnout zvýšení hodnoty EBITDA o 17,6 % na částku 130,3 mil EUR. Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) dosáhl výše 31,2 mil. EUR a tedy nárůstu o přibližně 9,9 %. Obchodní marže EBT se tak stabilizovala na 0,8 %. Hospodářský výsledek za účetní období se pohyboval kolem 23,3 mil. EUR, díky tomuto výsledku vzrostla hodnota každé akcie na 0,71 EUR (v loňském roce 0,66 EUR).

Evidence objednávek je zaplněna jako dosud nikdy. Částka zakázkového krytí ve výši 6 837 mil. EUR dosáhla rekordní hodnoty a přesáhla hodnotu z minulého roku o 17,7 %. Tak vysoká úroveň zakázkového krytí umožňuje společnosti PORR, aby si mohla z nových projektů vybírat. V důsledku toho se přírůstek objednávek mírně zvýšil o 4,1% na 4 525 mil. EUR. V Rakousku je nejvýznamnější zakázkou přijatou ve třetím čtvrtletí Brennerský úpatní tunel, největší zakázka na výstavbu tunelu v celé historii Rakouska. Při výstavbě přibližně 18 km dlouhého úseku tunelu připadá PORRu podíl z celkového objemu zakázky ve výši 531 mil. EUR. V Polsku jsme zaznamenali výrazný posun díky atraktivním zakázkám v oblasti infrastruktury. Mimo jiné k nim patří modernizace železniční trati LK93 na trase Czechowice Dziedzice (Čechovice-Dědice) a Oświęcim (Osvětim) a rovněž novostavba rychlostní silnice S61 mezi městy Szczuczyn a Ełk. Mnoho dalších projektů velkého rozsahu jako např. komplex budov urychlovače FAIR v Německu, projekt administrativních budov QBC 1+2 v Rakousku, budova Franklinturm ve Švýcarsku, spolu s mnoha dalšími projekty průmyslových staveb, administrativních budov a bytové výstavby jsou zárukou stabilního zakázkového krytí.

Bilance a cash-flow

Rozvahový úhrn k rozhodnému dni 30. září 2018 činil 3 250,0 mil. EUR. Zvýšená obchodní aktivita a sezónní vlivy na stavebnictví vedly k zadluženosti netto ve výši 460,3 mil. EUR. Poměr vlastního kapitálu činil 17,8 %, rozdělení dividend a rozšiřování rozvahového úhrnu měly protikladné účinky. Ve srovnání s loňským rokem došlo díky aktivnímu řízení provozního kapitálu k podstatnému zlepšení cash-flow z provozní činnosti na 182,1 mil. EUR. Rovněž cash-flow z investičních aktivit se vyvíjelo pozitivně a dosáhlo -28,3 mil. EUR (01-09/17: -219,3 mil. EUR). Hodnoty z předchozího roku byly zatíženy jednorázovými efekty - akvizicemi uskutečněnými v roce 2017 a krátkodobými finančními investicemi. Cash-flow z finančních činnosti se snížil na 21,6 mil. EUR. Likvidní aktiva činila 164,2 mil. EUR.

Prognóza

Poptávka v oboru stavebnictví v Evropě zůstane dynamická i nadále. Hovoří pro to vysoké hodnoty zakázkového krytí ve stavebnictví i růst zaměstnanosti. I přes silný vítr v plachtách v oblasti zakázkového krytí dochází v Evropě k postupnému zhoršování rámcových podmínek. Setrvalý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, omezené kapacity subdodavatelů, rostoucí ceny surovin a stavebních materiálů a zvýšené mzdové náklady mírní naše očekávání, a to platí pro všechny domácí trhy společnosti PORR. Tento trend se již projevuje především v Polsku.

Na základě výše uvedených předpokladů pro domácí trhy společnosti PORR a rovněž na základě vysokého zakázkového krytí počítá představenstvo s nárůstem objemu produkce v roce 2018 minimálně na 5,3 mld. EUR. S ohledem na výše zmíněné okolnosti očekává představenstvo v roce rok 2018 dobrý hospodářský výsledek. Z dnešního pohledu předpokládá, že za letošní účetní rok budou vyplaceny stabilní dividendy. V důsledku vnějších politických a ekonomických faktorů nebo sezónních vlivů na stavebnictví se však může skutečný průběh podnikání od současných předpokladů lišit.

Kontakt:

S vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

tel.:

+43 50 626-1001

mobil: +43 664 626-1001

comms@porr-group.com

Kontakt pro tisk:

Sandra C. Bauer

Vedoucí odd. koncernové komunikace . koncernová mluvčí PORR AG

mobil: +43 664 626-3338

sandra.bauer@porr.at

Kontakt IR:

Milena Ioveva

Vedoucí oddělení vztahů s investory a strategie PORR AG

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

25°C

Dnes je pondělí 17. června 2019

Očekáváme v 9:00 20°C

Celá předpověď