Češi úspěšně pokračují v asistenci při odstraňování starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice

foto

Praha 1. listopadu 2018 (PROTEXT) - Projekt s názvem "Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi" realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Moldavskem byl zahájen v červenci 2018 a je naplánován do konce září 2019. Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky v obci Cişmichioi na jihu Moldavska.

V dobách Sovětského svazu byly v Moldavsku ve velkém rozsahu používány v zemědělství pesticidy -prostředky k hubení rostlinných a živočišných škůdců. V 90. letech minulého století pak bylo plošné používání těchto látek ukončeno a zbývající nepoužité a zakázané pesticidy byly bez bližší evidence shromážděny ve vybraných skladech a také uloženy do speciálně konstruované skládky v blízkosti obce Cişmichioi. Před zahájením první fáze projektu nebyl znám přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani úroveň potenciálních úniků látek do okolí.

V letech 2016-2017 probíhala první fáze projektu s názvem "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi". V jejím rámci byla na základě průzkumných prací zpracována analýza rizik a následně studie proveditelnosti, což umožnilo nadefinovat aktivity vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou. Jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější varianta byla doporučena rekultivace a zatěsnění skládky. V rámci první fáze projektu pak byla zpracována i projektová dokumentace řešící tuto variantu.

V souladu se schválenou projektovou dokumentací bude v rámci současného projektu provedena rekultivace a zatěsnění skládky. Před zahájením rekultivačních prací je zpracována dokumentace pro provedení stavby v souladu s moldavskou legislativou a veškeré další dokumenty pro získání potřebných povolení. Po dokončení rekultivačních prací bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby. Díky rekultivaci dojde k výraznému zlepšení aktuálního zabezpečení uložených pesticidů a dalších chemických látek tak, aby v budoucnu nedocházelo k nežádoucí kontaminaci okolního prostředí (zeminy, povrchové a podzemní vody). Zabezpečením skládky budou snížena zdravotní rizika pro obyvatele.

Moldavským partnerem projektu je Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavské republiky. Projekt je dále monitorován a rovněž podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice. Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti a v Moldavské republice již delší dobu rozvíjí své aktivity.

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď