Průlom v pohledu na alternativní medicínu

foto

Praha 27. července 2018 (PROTEXT) - Informace o konání tiskové konference - Alternativní medicína (CAM) ve světě, konané dne 26. 7. 2018 v 10.30 hod. - Soukenická 21, Praha 1.

Na tiskové konferenci byli zástupci médií seznámeni s činností profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, jejímž statutárním představitelem je Tomáš Pfeiffer. Tato organizace se pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine, tj. komplementární a alternativní medicína) v České republice, a to publikační činností, která přináší do České republiky současný stav vědeckého poznání CAM ve světě.

Naše komora se zúčastnila několika jednání na mezinárodní úrovni v Bruselu i jinde a stala se členem mezinárodní politické Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Jednou z aktivit poslední doby byla účast na konferenci EUROCAM v Bruselu na téma:

"Snižování potřeby ATB za přispění CAM", kde profesní komora Sanátor vypracovala příspěvek se zaměřením na prevenci imunitních nedostatečností.

Na této akci byl pořízen obrazový příspěvek s vyjádřením zástupců předních světových autorit, jako je EUROCAM nebo WHO, např. konzultanta pro oblast CAM, genetika pracujícího v Oxfordu, který je konzultantem britské vlády pro tuto oblast, a dalších. Byla zveřejněny zásadní informace o jednání Evropského parlamentu, Světového zdravotnického shromáždění a ostatních. Záznam je k dispozici na: https://www.dub.cz/cs/jednani-v-bruselu

Byla představena další významná iniciativa severoatlantické aliance, technická zpráva NATO - Organizace pro vědu a technologie, která mapuje možnost použití CAM ve vojenských zdravotnických systémech NATO.

Snad nejzásadnější z podaných informací bylo zveřejnění zhodnocení studií "zlatého standardu" v databázi Cochrane porovnávající účinnost CAM a medicínských postupů, které je doslova průlomem v pohledu na CAM.

Dále byly předloženy nejnovější vědecky podložené informace o stavu alternativní medicíny ve světě, které jsou uveřejněny v knize ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ, aneb O ČEM SE MLČÍ. Tuto publikaci vypracovala pracovní skupina profesní komory Sanátor, s jejím obsahem se máte možnost seznámit zde: https://www.sanator.cz/knihy/CAM/Alternativnimedicina-(CAM)-ve-svete.pdf

PETICE

Přítomní byli seznámeni s předáním Petice na podporu biotroniky 29. 6. 2018 do Poslanecké sněmovny a 18. 7. 2018 do Senátu Parlamentu České republiky s počtem podpisů přes 40 tisíc s následným tiskovým brífinkem.

Ředitel profesní komory Sanátor Tomáš Pfeiffer uvedl: "Naším krátkodobým cílem je účastnit se legislativního procesu a přinést odborné i laické veřejnosti relevantní informace o stavu v této oblasti ve světě."

Kontakt:

Tomáš Pfeiffer

ředitel profesní komory Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, člen platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi

Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00 email: sbjz@dub.cz

tel.: 222 311 141, 603 723 713

www.dub.cz, www.sanator.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

11°C

Dnes je úterý 23. října 2018

Očekáváme v 5:00 5°C

Celá předpověď