VÝZVA předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

foto

Praha 28. února 2018 (PROTEXT) - VÝZVA

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Václav Klaus ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě

do 18. dubna 2018

předložily výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 1 člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 361, e- mail: vvvkmt@psp.cz.

Václav Klaus v. r.

předseda

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Poslanecké sněmovny

V Praze dne 27. února 2018

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

26°C

Dnes je úterý 18. září 2018

Očekáváme v 17:00 28°C

Celá předpověď