Češi úspěšně pokračují v asistenci při odstraňování starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice

foto

Praha 26. září (PROTEXT) -

Projekt "Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi", podpořený Českou rozvojovou agenturou v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR, byl zahájen v srpnu 2016 a bude úspěšně uzavřen koncem tohoto měsíce. Dne 25. září 2017 se uskutečnil ve Vulcănesti kulatý stůl a tisková konference, na kterých byly prezentovány výsledky projektu.

Skládka nebezpečných odpadů v Cişmichioi byla vybudována mezi lety 1977 až 1987 a je na ní uloženo v zemních úložištích částečně zaizolovaných foliemi cca 55 tisíc tun pesticidů a dalších chemických látek o odhadovaném celkovém objemu až 37 tis. m3.

V rámci projektu byl proveden rozsáhlý průzkum znečištění a zpracována analýza rizik. Ve studii proveditelnosti pak byly nadefinovány další aktivity, vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou. Moldavská státní správa tak získala informace o reálné situaci na skládce a v jejím okolí včetně návrhu dalšího postupu.

Jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější varianta byla doporučena rekultivace a zatěsnění skládky. V rámci projektu pak byla zpracována i projektová dokumentace řešící tuto variantu. Rekultivací a zatěsněním skládky dojde k výraznému zlepšení aktuálního zabezpečení uložených pesticidů a dalších chemických látek tak, aby v budoucnu nedocházelo k nežádoucí kontaminaci okolního prostředí (zeminy, povrchové a podzemní vody).

Moldavským partnerem projektu, který zabezpečoval přímou podporu realizace projektu, je Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavské republiky, resp. jeho podřízená organizace Centrum persistentních organických polutantů. Implementačním partnerem projektu byla česká společnost DEKONTA, a.s.

Kulatého stolu a tiskové konference se zúčastní zástupci Zastupitelského úřadu České republiky v Kišiněvě, zástupci České rozvojové agentury, moldavského Ministerstva zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí a Centra persistentních organických polutantů, Národního úřadu pro bezpečnost potravin (ANSA), zástupci správy autonomní oblasti Gagauzie, zástupci správních orgánů okresů Vulcăne?ti a Cahul, zastupitelstvo obce Cişmichioi, novináři a další zainteresované subjekty. S poznatky zjištěnými v rámci Projektu budou také seznámeni obyvatelé obce prostřednictvím tisku a radnice města Cişmichioi.

Kontakt:

Hana Čermáková, e-mail: cermakova@dekonta.cz

25°C

Dnes je středa 31. května 2023

Očekáváme v 9:00 21°C

Celá předpověď