Česká rozvojová agentura pokračuje v sanaci znečištěných lokalit v okolí letiště Mărculeşti v Moldavsku

foto

Praha 21. srpna (PROTEXT) -

Projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem "Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku III" je v plném proudu.

Projekt řeší závažnou kontaminaci vodních zdrojů v severním Moldavsku, v regionu Floreşti. V těsném sousedství obcí Lunga a Mărculeşti fungovalo od roku 1957 do počátku devadesátých let vojenské letiště. Nedostatečné zajištění při nakládání s pohonnými hmotami a nevhodná manipulace způsobily jejich rozsáhlé úniky a následně poškození zdrojů pitné vody v okolí, což nyní představuje nepřípustné riziko pro zdraví obyvatel a životní prostředí.

Dosavadní sanační aktivity byly zaměřeny zejména na znečištění v katastru obce Lunga. Současný projekt se zabývá především kontaminací na okraji obce Mărculeşti, která byla původně pouze minimálního rozsahu a nepůsobila významnější riziko. V rámci pravidelně prováděného monitoringu však bylo zjištěno, že se v důsledku kolísání hladiny podzemních vod kontaminace rozšířila, čímž dochází mimo jiné ke kontaminaci studní místních obyvatel a k závažnému ohrožení ekosystému řeky Răut.

V rámci probíhajícího projektu je zpracován projekt průzkumných prací, probíhá geofyzikální a hydrogeologický průzkum pro lokalitu Mărculeşti. Na základě zjištěných údajů bude zpracován projekt sanačního zásahu a v souladu s ním následně vybudován a provozován sanační systém. S využitím archivních údajů a informací získaných během úvodních fází projektu a monitoringu sanačního zásahu bude zpracována analýza rizik a návrh navazujících nápravných opatření. Veškeré činnosti budou doprovázeny aktivitami vedoucími k posílení znalostí, kapacit a schopností zaměstnanců moldavských institucí, které budou zodpovědné za pokračování sanačního zásahu po skončení projektu.

Partnery projektu na moldavské straně jsou Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní instituce AGRM (Agentura pro geologii a nerostné zdroje) a EHGeoM (Státní hydrogeologický úřad). Po ukončení zkušebního provozu převezme EHGeoM zodpovědnost za provoz sanačních stanic nově vybudovaných v katastru obce Mărculeşti. Projekt je realizován českou společností DEKONTA, a.s. která má s projekty zahraniční rozvojové spolupráce rozsáhlé zkušenosti.

Projekt byl zahájen koncem roku 2016 podpisem Memoranda o spolupráci mezi českou a moldavskou stranou a bude dokončen v listopadu 2018.

Kontakt:

Hana Čermáková, e-mail: cermakova@dekonta.cz

21°C

Dnes je sobota 10. června 2023

Očekáváme v 9:00 23°C

Celá předpověď