Čtyřicet expertů se shodlo: narůstající složitost a rafinovanost způsobů korupce vyžaduje užší spolupráci

foto Panelová diskuse: Jitka Logesová (KINSTELLAR), David Ondráčka (Transparency International ČR), Lucio Picci (Boloňská univerzita), Miroslav Svoboda (Anglo-americká vysoká škola)
Panelová diskuse: Jitka Logesová (KINSTELLAR), David Ondráčka (Transparency International ČR), Lucio Picci (Boloňská univerzita), Miroslav Svoboda (Anglo-americká vysoká škola)
Konferenční sál

Praha 7. dubna (PROTEXT) - Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ) připravila ve spolupráci s organizací Transparency International ČR a advokátní kanceláří KINSTELLAR jednodenní mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo sdílení nejmodernějších poznatků v oblasti odhalování podezřelých transakcí.

Významný přínos této akce vidí hlavní organizátor Peter Bolcha, ředitel Centra pro aplikovaný výzkum na Anglo-americké vysoké škole, ve společné diskuzi výzkumných pracovníků a odborníků z praxe. Řekl: "Podařilo se nám propojit experty z nejrůznějších profesních oblastí. Jejich spolupráce je stále naléhavější s ohledem na narůstající složitost a rafinovanost současných způsobů korupce."

Na konferenci vystoupil také světoznámý odborník v oboru měření korupce Lucio Picci z Boloňské univerzity. Uvedl: "V oblasti měření a mezinárodního srovnávání korupce se v poslední dekádě snažíme obohatit tradiční způsoby měření o nové způsoby, a díky tomu se objevují nová překvapivá fakta o vývoji korupce v čase. Toto je pak klíčové pro hodnocení politik jednotlivých zemí."

V dalším vystoupení uvedl David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR, že měřit korupci a kvantifikovat její dopad je vždy velmi nelehký úkol. "Transparency International už od roku 1995 poskytuje mezinárodní Index vnímání korupce (CPI), který je založen na expertních průzkumech a poskytuje jeden možný pohled na stav korupce.

Dále jsme také schopni analyzovat a vyčíslit finanční podvody, a to například v rámci fondů EU či v souvislosti s objemem peněz plynoucích z veřejných prostředků do firem z daňových rájů."

Právním aspektům se věnovala Jitka Logesová ze společnosti KINSTELLAR. Ve svém příspěvku také uvedla: "Nízká úroveň postihu korupce v regionu střední a východní Evropy (možná s výjimkou Rumunska) je skutečným problémem.

Prokázat korupci je velmi těžké. Orgány činné v trestním řízení většinou nemají dostatek informací pro zahájení trestního řízení. Užší spolupráce státu s akademickou obcí, která se zabývá metodami detekce korupce, by mohla podstatně zlepšit situaci v tomto ohledu."

Výzkumní pracovníci a lektoři AAVŠ se tématu korupce věnují dlouhodobě a předmětem jejich zájmu je jak měření a identifikace korupce, tak i právní aspekty.

Kontakt:

Zita Lara

marketingová ředitelka AAVŠ

zita.lara@aauni.edu

Tel.: +420 774 300 902

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

21°C

Dnes je pondělí 25. září 2023

Očekáváme v 21:00 14°C

Celá předpověď