MetLife je první „uhlíkově neutrální“ pojišťovnou v USA

foto

New York 23. února (PROTEXT/BusinessWire) - Společnost MetLife, Inc. (burzovní index NYSE: MET) dnes oznámila, že dosáhla svého cíle z roku 2015 stát se „uhlíkově neutrální“. Je první pojišťovací společnosti ve Spojených státech amerických, které se to podařilo.

Společnosti MetLife se podařilo minimalizovat svou uhlíkovou stopu díky integraci trvalé udržitelnosti a nejlepších postupů v oblasti energetické efektivity v provozech firmy po celém světě a následné kompenzace zbývajících emisí prostřednictvím investic do projektů na snižování uhlíku.

„Společnost MetLife se snaží být zodpovědnou firmou a brát v úvahu environmentální problémy v celém svém podnikání na celém světě,“ řekl Marty Lippert, výkonný viceprezident a vedoucí globální technologické a provozní divize společnosti MetLife. „Strategie udržitelného podnikání nejenom snižuje environmentální dopady, ale zároveň zvyšuje renomé naší společnosti.“

Příklady snahy společnosti MetLife související s udržitelným rozvojem v jejích provozovnách zahrnují:

•Certifikát třídy Platinum Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí (Leadership in Energy and Environmental Design) (LEED) pro pobočku společnosti MetLife ve Washingtonu D.C. a Glogální technologický kampus v Cary v Severní Karolíně. Společnost MetLife v současné době provozuje na celém světě 19 závodů s certifikátem LEED (odpovídá téměř čtyřem milionům čtverečních metrů zastavěné plochy), a šest těchto závodů získalo certifikát třídy Platinum.

•Snížení energie o téměř 30 procent v závodech, které firma vlastní a provozuje ve Spojených státech amerických.

•Spolupráce s nejdůležitějšími dodavateli na snížení environmentálního dopadu prostřednictvím dodavatelského řetězce organizace.

•„Zelené“ investice ve výši 9,7 miliard amerických dolarů, které zahrnují vlastnické podíly ve 37 větrných a solárních elektrárnách, kapitálové podíly ve 48 závodech s certifikací LEED a 3 miliardy amerických dolarů v projektech obnovitelné energie.

Tyto snahy představují hlavní prvky globálních environmentálních cílů společnosti z roku 2015, které zahrnují:

1. Stát se do roku 2016 uhlíkově neutrální a tento stav udržet i do dalších let.

2. Snížit do roku 2020 energetickou spotřebu o 10 procent oproti stavu v roce 2012.

3. Do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů na určitých místech o 10 procent oproti roku 2012.

4. Do roku 2020 přesvědčit stovku nejdůležitějších dodavatelů společnosti MetLife, aby zveřejnili své emise skleníkových plynů a aktivity na jejich snížení.

Péče společnosti MetLife přesahuje její vlastní dopady na životní prostředí. Aby pomohla kompenzovat zbývající emise uhlíku, podporuje šest projektů na snižování emisí certifikovaných třetími stranami, které podporují trvale udržitelný rozvoj. Jde například o:

•Iniciativy pro instalaci sporáků na solární energii v Číně, které by pomohly rodinám přejít od vaření, při kterém používají uhlí k 100% obnovitelné energii.

•Projekt Snížení emisí z odlesňování a degradace lesů (REDD+), který chrání tropické deštné pralesy v Kolumbii. Tato snaha pomáhá zachovat deštné pralesy a zmírňuje mýcení a další neudržitelné zemědělské postupy.

•Ve Spojených státech amerických podporuje společnost MetLife projekt na zachycení emisí z největší spalovny nerizikových odpadů v New Yorku a transformaci plynů na čistou energii.

Postupy společnosti MetLife v oblasti environmentálních cílů odráží dlouhodobé úsilí společnosti o snížování jejího dopadu na životní prostředí. Nedávné úspěchy společnosti MetLife v této oblasti jsou například:

•Společnost získala uznání organizace CDP (dříve Carbon Disclosure Project) za přední místo v oblasti vykazování a řešení problémů týkajících se změn klimatu. CDP je nezisková organizace, která posuzuje práci více než 5 000 firem z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

•Byla zařazená do loňského severoamerického žebříčku udržitelnosti North American Dow Jones Sustainability Index, na který jsou zařazovány přední firmy, které jsou úspěšné na poli trvalé udržitelnosti.

•V roce 2016 získala společnost MetLife ocenění Climate Leadership Award od americké Agentury na ochranu životního prostředí za své nové cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Další informace o snahách společnosti MetLife v oblasti životního prostředí a dalších aktivitách v oblasti firemní odpovědnosti naleznete na stránkách www.metlifeglobalimpact.com.

O společnosti MetLife

MetLife, Inc. (burzovní index NYSE: MET), včetně svých poboček a dceřiných společností (dále jen „MetLife“), je jednou z největších společností poskytujících životní pojištění na světě. Společnost MetLife, založená v roce 1868, je světovým poskytovatelem životního pojištění, rent, zákaznických benefitů a služeb v oblasti správy aktiv. MetLife má zhruba 100 milionů zákazníků a provozy v téměř 50 zemích a zaujímá přední pozici na trzích ve Spojených státech amerických, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním Východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat nebo odkazovat na reference, které zahrnují nebo jsou založeny na výhledových prohlášeních ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Výhledová prohlášení vyjadřují očekávání nebo předpovědi budoucích událostí. Tato prohlášení lze identifikovat tak, že se přímo nevztahují k historickým nebo aktuálním faktům. Obsahují výrazy jako „očekávat“, odhadovat“, čekat“, „projektovat“, zamýšlet“, „plánovat“, „věřit“, „klást si za cíl“, a další slova nebo výrazy podobného významu, nebo se vztahují k budoucím provozním a finančním výsledkům. Především se jedná o prohlášení, která se týkají budoucích akcí, služeb nebo produktů, budoucích výkonů nebo výsledků současných a očekávaných služeb nebo produktů, úsilí v oblasti prodeje, výdajů, výsledků nepředvídaných událostí, jako jsou právní jednání, trendy v podnikání a finanční výsledky.

Kterékoli z těchto výhledových prohlášení se může ukázat jako nesprávné. Může být ovlivněno nesprávným odhadem nebo známými i neznámými riziky a nejasnostmi. Mnohé z těchto faktorů budou mít význam pro stanovení skutečných budoucích výsledků společnosti MetLife, Inc., jejích poboček a dceřiných společnosti. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních a aktuálním ekonomickém prostředí. Zahrnují celou řadu rizik a nejasností, které lze obtížně předvídat. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků. Skutečné výsledky se mohou zcela lišit od těch, které jsou uvedené nebo popsané v těchto výhledových prohlášeních. Rizika, nejasnosti a další faktory, které mohou takové rozdíly způsobit, zahrnují rizika a další faktory uvedené v poslední výroční zprávě společnosti MetLife, Inc. na formuláři 10-K (dále jen „výroční zpráva“), kterou firma předkládá americké Komisi pro cenné papíry (dále jen „SEG“), čtvrtletních hlášeních na formuláři 10-Q , kterou společnost MetLife, Inc. předloží komisi SEC po datu předložení výroční zprávy. Poznámka týkající se výhledových prohlášení a rizikových faktorů a dalších hlášení, které společnost MetLife, Inc. předkládá komisi SEC. Společnost MetLife, Inc. nemá žádnou povinnost veřejně opravovat nebo aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, pokud společnost MetLife, Inc. V průběhu času zjistí, že taková prohlášení se jí pravděpodobně nepodaří naplnit. Prosím sledujte další zprávy společnosti MetLife, Inc., které se týkají souvisejících témat ve zprávách pro komisi SEC.

Zdrojovou zprávu si můžete prohlédnout na stránkách businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170222006225/en/

Kontakty:

MetLife, Inc.

Jon Richter

Tel : 212-578-5370

Email : jrichter@metlife.com

Zdroj: MetLife, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

-1°C

Dnes je sobota 28. ledna 2023

Očekáváme v 19:00 -3°C

Celá předpověď