Češi pomohli gruzínské vládě v oblasti prevence závažných havárií

foto

Praha 23. února (PROTEXT) - Poskytnutí asistence a zkušeností českých expertů Ministerstvu životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů Gruzie při implementaci tzv. "Major Accident Prevention" (dále jen "MAP", prevence závažných havárií) byl hlavním cílem projektu "Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii", který byl zahájen v listopadu 2014 a financován z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

V rámci tohoto projektu Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury pomáhá s přípravou legislativního rámce a s posílením implementačních kapacit gruzínských institucí, a tím vytváří předpoklady k systémovému řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

V rámci projektu bylo vypracováno doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními multilaterálními environmentálními úmluvami, zpracován návrh zákona a souvisejících metodik a vyhlášek. Inspekce životního prostředí byla dále vybavena vzorkovacím a detekčním vybavením nezbytným pro terénní práce v případě nebezpečného úniku chemických látek do životního prostředí.

Hlavním partnerem projektu je Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů a dále bylo úzce spolupracováno s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem Ekonomie.

Součástí projektu bylo intenzivní školení národních expertů (příslušná ministerstva a Inspekce životního prostředí) v oblasti základního legislativního rámce, inspekčních postupů a vzorkování v případě havarijní situace. Závěrečné školení, workshop a také veřejné představení nového zákona proběhne v Tbilisi ve dnech 27. 2. - 1. 3. 2017.

Kontakt:

Mgr. Hana Čermáková

Dekonta, a.s.

tel.: 724 507 643

e-mail: cermakova@dekonta.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 19:00 18°C

Celá předpověď