Krajský úřad uvedl, že zjistil překročení limitů ve firmách Energoaqua i Deza

foto Výrobní areál chemičky Deza ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku.

Zlín - Kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje zjistily, že rožnovská společnost Energoaqua porušila povinnosti plynoucí z vodního zákona, překročila například některé limity závadných látek ve vypouštěných odpadních vodách. Na facebooku to dnes uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti). Jedno překročení maxima pro amoniakální dusík v odpadní vodě z roku 2019 zjistil kraj i při kontrole ve valašskomeziříčské chemičce Deza, která je součástí holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka dnes ČTK řekl, že překročení maxima bylo jen mírné a stalo se tak kvůli najíždění technologie aktivace nové čistírny odpadních vod.

Úřad zahájil kontroly ve firmách koncem loňského roku v souvislosti s loňskou otravou Bečvy, úniků látek do Bečvy však bylo loni více. Kontroly skončily letos. Kontroly zjistily podle Ančincové u Energoaquy i nedodržení počtu povinných laboratorních rozborů a neprovedení rozborů u některých ukazatelů.

"Může se zdát, že kontroly probíhaly dlouho, ale vzhledem k tomu, že si úřad nechal vypracovávat i externě některé posudky a kontroly, a vše má svá procesní pravidla, výsledky představujeme až nyní. Na kontroly teď navazují další řízení, takže vás nemůžeme seznámit s podrobnostmi. A Krajský úřad Zlínského kraje nemůže zasahovat do vyšetřování případu Bečvy. Naším cílem je zajistit maximální kontrolu toho, co se vypouští do vodních toků," uvedla Ančincová.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V souvislosti s havárií na Bečvě policie obvinila společnost a jejího jednatele Oldřicha Havelku.

Krajský úřad prováděl ve firmě vodoprávní dozor nad dodržováním ustanovení vodního zákona, to je rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek. Kontrola byla i v čistírně chemických odpadních vod a všech objektech, které souvisí s kvalitou a množstvím vypouštěných odpadních vod. Za kontrolované období od roku 2018 byla zjištěna porušení povinností vyplývající z vodního zákona. Ani užívání lagun nebylo v souladu se stavebním a kolaudačním rozhodnutím a stavebním zákonem. Provozní řády vodních děl, kanalizační řád a havarijní plán byly neaktuální, uvedla náměstkyně.

V chemičce Deza kraj přezkoumával podmínky integrovaného povolení pro vypouštění odpadních vod. Kontrola se prováděla na přelomu roku a skončila letos v březnu. "Při kontrole bylo zjištěno, že v roce 2019 byla jedenkrát překročena limitní maximální hodnota pro ukazatel NNH4 (amoniakální dusík) ve vzorku odebrané odpadní vody vypouštěné z biologické čistírny odpadních vod a dále bylo zjištěno, že stanovení ukazatele 'Sulfidy' a 'Bis (2-ethylhexyl)phtalate' v několika odebraných vzorcích vypouštěné odpadní vody prováděly odborné laboratoře mimo rozsah své akreditace," uvedla Ančincová.

Podle Hanzelky byl v říjnu 2019 překročen limit amoniakálního dusíku v odpadních vodách jen mírně. "Maximální limit je 30 mg/litr, naměřeno bylo 31,2 mg/litr. Stalo se tak v důsledku najíždění technologie aktivace nové čistírny odpadních vod. V současné době je tento sledovaný parametr odpadních vod bezpečně plněn a pohybuje se pod hodnotou 1 mg/litr," uvedl Hanzelka. "Pokud jde o výtku směrem k externí laboratoři, ze strany Deza byl v rámci plnění stanovených vodoprávních podmínek integrovaného povolení vznesen požadavek na externí laboratoř k provádění všech odběrů a analýz akreditovaným postupem. V případě těchto dvou parametrů smluvní laboratoř nedodržela zadávací podmínky a oproti dohodě dodala výsledky neakreditovaných stanovení. Dodané výsledky však byly v souladu se stanovenými limity a ze strany krajského úřadu byl shledán pouze rozpor v požadavku na odborné provedení," uvedl Hanzelka.

Podle něj je otázkou, jak se náměstkyně Ančincová dostala k závěrům kontroly krajského úřadu. "Kontrola podle zákona o státní kontrole je neveřejná, tudíž ani její výsledky nejsou obecně veřejně přístupné. Nezískala-li je paní náměstkyně postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím, má je nezákonně a lze takto konstatovat pochybení, respektive únik informací ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje," uvedl Hanzelka.

Zjištěná pochybení předá krajský úřad České inspekci životního prostředí. "Je na ní, jestli zahájí řízení a jaký proces v tom ona bude konat. I ze strany Zlínského kraje bude probíhat dále řízení na odstranění pochybení," řekla dnes Ančincová novinářům. Úřad například vyzval společnost Energoaqua, ať aktualizuje své havarijní plány nebo si nechá udělat nové posudky.

Reklama

Právě zveřejněno