V první skupině pro očkování proti covidu je 838.000 lidí

foto Očkování proti koronaviru - ilustrační foto.

Praha - V první skupině pro přednostní očkování proti covidu-19 je podle nové metodiky 838.000 lidí. Vyplývá to z přílohy k metodickému pokynu k očkovací strategii, který má ČTK k dispozici. V poslední verzi ze začátku ledna jich bylo zhruba o 210.000 méně. Nově tam jsou všichni zdravotníci, medici a dobrovolníci pracující v nemocnicích, ale také například vězeňská služba a pracovníci detenčních zařízení ministerstva vnitra, kde se vyskytují nakažení s covidem-19. Tato skupina má být podle metodiky očkována letos v lednu a únoru, cílem je u ní proočkovanost na úrovni 70 procent.

S očkováním se už začalo mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a zdravotníky, zejména pracujícími v nemocnicích. Do dnešního dne bylo nahlášeno přes 61.000 očkovaných, podle odhadů zbývá dohlásit až 14.000 dalších, kteří už vakcínu také dostali. Očkovacích látek bylo dosud do ČR dodáno asi 169.000.

Skupiny obyvatel mají v materiálu stanoveno rizikové skóre. Nejvyšší se 14 body mají klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě, kterých je skoro 71.000. Stejné skóre dostali také hospitalizovaní v zařízeních dlouhodobé a následné péče, kterých je přes 29.000. Jejich očkování proto bylo zahájeno už před spuštěním rezervačního systému 15. ledna, hlásit se tam ale ani dál nemusí.

Pro přidělení termínu pro očkování se mohou od pátku registrovat lidé starší 80 let, kteří mají rizikové skóre 13 bodů. Je jich asi 440.000. Po nich s 11 body následují zdravotníci, studenti lékařských fakult a další dobrovolníci pracující v nemocnicích, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci detenčních zařízení a věznic, kteří pracují s pozitivně testovanými.

Pro další prioritní skupinu by se mělo očkování zahájit v únoru a naplánované je zhruba do června. Je v ní celkem 3,7 milionu lidí. Jejich pořadí se bude určovat podle rizikového skóre. Hospitalizované budou moci pro očkování vybrat nemocnice, půjde o starší 65 let nebo chronicky nemocné s rizikovými faktory.

V této skupině jsou se skóre 5 také nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci nemocnic, nejpotřebnější zaměstnanci kritické infrastruktury státu, vojáci, pracovníci v sociálních službách, zaměstnanci zdravotnických zařízení bez kontaktu s klienty a také 408.000 lidí ve věku 75 až 79 let.

Stejnou prioritu mají také lidé s cukrovkou léčenou léky nebo inzulinem, obézní s BMI vyšším než 35, se závažným dlouhodobým onemocněním plic, ledvin, srdce, jater, nádorovým onemocněním krevního nebo lymfatického systému, lidé po transplantacích, vážným neurologickým onemocněním nebo vysokým krevním tlakem léčeným dvěma a více přípravky. Nemoc musí uvést už při registraci a musí ji doložit lékařskou zprávou.

Další v pořadí na očkování jsou lidé ve věku 70 až 74 let, kterých je 602.000, a chroničtí pacienti, kteří mají méně vážné nemoci. Jsou mezi nimi například lidé s poruchou imunitního systému, vzácnými genetickými nemocemi nebo lidé s intelektovou nedostatečností nebo dalšími poruchami, které ovlivňují jejich schopnost dodržovat protiepidemická opatření. Do stejné skupiny spadají také lidé dlouhodobě pečující o někoho z rizikové skupiny.

Tři body v rizikovém skóre má 679.000 lidí ve věku 65 až 69 let a ostatní pracovníci kritické infrastruktury. Dva body připadají na zaměstnance státní i obecní policie, hasičů, vězeňské služby, zaměstnanci mateřských škol a dětských skupin, základních, středních škol a konzervatoří a pracovníci dětských domovů a podobných zařízení. S jedním bodem jsou do prioritní skupiny zařazeni vysokoškolští pedagogové a pracovníci pohřebních služeb a krematorií.

Očkování dalších skupin obyvatel by mohlo být zahájeno v květnu a pokračovat bude i v roce 2022. Očkovat by se mělo i v ordinacích lékařů.

Prioritní skupina 1A - 838.237 osob:

Skupina (rizikové skóre) Počet osob Ověření
- klienti domovů pro seniory

- domovů se zvláštním režimem

- domovy pro osoby se zdrav. postižením

- klienti odlehčovacích služeb v pobyt. formě

(rizikové skóre 14)

 

70.892 poskytovatel péče
- hospitalizovaní v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče (14) 29.215 poskytovatel péče
- věk 90 a více let (13) 64.000 občanský průkaz
- věk 85 až 89 let (13) 142.000 občanský průkaz
- věk 80 až 85 let (13) 234.000 občanský průkaz
- zdravotničtí pracovníci (11)

- studenti lékařských fakult a dobrovolníci z nemocnic či odběrových míst

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření

- zaměstnanci MVČR v uzavřených objektech se zřízenou karanténou covid-19

- zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR pracující s covid pozitivními

 

250.000 potvrzení zaměstnavatele / služební průkaz
- zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdrav. postižením v kontaktu s uživateli

- příslušníci armády pomáhající v zařízeních pobytových služeb

 

48.130 poskytovatel péče

 

Prioritní skupina 1B - celkem 3,728 milionu osob

Skupina (rizikové skóre) Počet osob Ověření
- aktuálně hospitalizovaní nad 65 let

- aktuálně hospitalizovaní chroničtí pacienti s rizikovými faktory

 

poskytovatel zdravotní péče
- pracovníci nepostradatelní pro chod nemocnic (5) 2000 potvrzení zaměstnavatele
- zásadní zaměstnanci kritické infrastruktury (5) 50.000 potvrzení bezpečnostního ředitele
- příslušníci Armády ČR a ministerstva obrany (5) 15.000 služební průkaz
- ostatní zaměstnanci sociální péče v kontaktu s klienty (5) 40.821 potvrzení zaměstnavatele
- zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez kontaktu s klienty (5) 23.012 potvrzení zaměstnavatele
- osoby ve věku 75 až 79 let (5) 408.000 občanský průkaz
chroničtí pacienti s vyšší prioritou (5):

- diabetes (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

- obezita s BMI nad 35

- závažné dlouhodobé onemocnění plic (v péči specializované ambulance nebo léčba podáváním kyslíku v domácím prostředí)

- závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (v péči specializované ambulance nebo na dialýze)

- závažné dlouhodobé onemocnění jater (v péci specializované ambulance)

- nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému

- po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně

- závažné dlouhodobé onemocnění srdce (ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie apod.)

- vysoký krevní tlak léčený dvěma a více farmaky

- závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém

 

1,4 milionu lékařská zpráva
- osoby ve věku 70 až 74 let (4) 602.000 občanský důkaz
chroničtí pacienti - nižší priorita (4):

- intelektová nedostatečnost, vývojová porucha a porucha mobility, která ovlivňuje schopnost dodržovat protiepidemická opatření

- vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu

- léčba nebo onemocnění oslabující imunitní systém

- osoba pravidelně či dlouhodobě pečující o rizikovou osobu

 

100.000 lékařská zpráva
- osoby ve věku 65 až 69 let (3) 679.000 občanský průkaz
- ostatní pracovníci kritické infrastruktury (3) 50.000 potvrzení zaměstnavatele
- Policie ČR, městská a obecní policie (2) 47.626 služební průkaz
- Hasičský záchranný sbor ČR (2) 11.007 služební průkaz
- Vězeňská služba ČR (2) 5000 služební průkaz
- pracovníci mateřských škol a dětských skupin (2) 58.900 potvrzení zaměstnavatele
- pracovníci základních škol (2) 117.280 potvrzení zaměstnavatele
- pracovníci speciálních škol (2) 17.760 potvrzení zaměstnavatele
- pracovníci středních škol, VOŠ a konzervatoří (2) 62.240 potvrzení zaměstnavatele
- pracovníci dětských domovů, diagnostických ústavů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče (2) 6480 potvrzení zaměstnavatele
- akademičtí pracovníci vysokých škol (1) 26.605 potvrzení zaměstnavatele
- pracovníci pohřebních služeb a krematorií (1) 5000 potvrzení zaměstnavatele

 

zdroj: ministerstvo zdravotnictví (materiál pro jednání vlády)

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je pondělí 17. května 2021

Očekáváme v 15:00 14°C

Celá předpověď