BIS je podle Koudelky po 25 letech existence respektovaná služba

foto Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka poskytl 19. července 2019 v Praze rozhovor ČTK.

Praha - Bezpečnostní informační služba (BIS) je podle svého ředitele Michala Koudelky silná, efektivní a respektovaná zpravodajská služba, která pomohla chránit životy nejen občanů ČR, ale i lidí v zahraničí. Koudelka to řekl v rozhovoru s ČTK u příležitosti 25. výročí účinnosti zákonů o zpravodajských službách a o BIS, která nastala 30. července 1994 a kontrarozvědce definitivně dala současný název a podobu.

Koudelka připomněl, že při popisu celé historie BIS je třeba se vrátit do února 1990, kdy vznikl Úřad pro ochranu ústavy a demokracie (ÚOÚD). "V té době byly položeny základy moderní nové kontrašpionáže demokratického Československa, a pak tedy ČR," řekl ČTK. Služba se podle něj vyvíjela a procházela složitějšími i lepšími obdobími, obdobně jako Československo a Česko. "Až do dnešní doby, kdy je BIS silná a velmi efektivní a respektovaná zpravodajská služba," uvedl.

Za důležité označil Koudelka, že po roce 1989 padlo rozhodnutí postavit novou službu s novými lidmi. Jednou ze dvou klíčových věcí bylo podle něj sehnat, vycvičit lidi, připravit je na práci zpravodajského důstojníka a zajistit jim kvalitní techniku. "Samozřejmě také vyřešit problém s bývalými důstojníky Státní bezpečnosti, kteří ve službě zůstali nějakou dobu, ač služba postupovala i v této oblasti zcela jednoznačně, a ti, kteří pracovali na tzv. vnitřním nepříteli, a ti, kteří měli delší stáže a výcvik v Sovětském svazu, tak museli službu opustit v podstatě okamžitě," uvedl.

Ještě obtížnější než to však podle něj byl druhý úkol, a to získat na svou stranu veřejnost. "Změnit to, jak budou ke službě přistupovat. Změnit myšlení lidí, že služba není Státní bezpečností, ale že to je demokratická služba, kontrašpionáž, která slouží demokratické zemi a má jiný úkol - chránit bezpečnost této země a jejích obyvatel. To bylo nejdůležitější a bylo to velmi obtížné a já doufám, že se nám to podařilo," řekl.

Koudelka uvedl, že nemůže být konkrétní při popisu největších úspěchů BIS za poslední čtvrt století. "Ale za tu dobu jsme samozřejmě dělali operace, které úspěšné byly. Bez přehánění jsme pomáhali chránit životy nejen občanů ČR, ale i životy lidí v zahraničí," řekl. Za největší úspěch BIS a ostatních bezpečnostních složek ale považuje to, že Česko patří v hodnoceních mezi nejbezpečnější země světa. "To je přece největší výsledek a úspěch práce celé bezpečnostní komunity v České republice," konstatoval.

Na práci tajných služeb s lidskými zdroji, které dominuje ochrana bezpečnosti, zdraví a života zdroje informací, se příliš nezměnilo, uvedl Koudelka. Naopak se za posledních 25 let zcela zásadně změnila technika. "To se srovnat vůbec nedá. V této oblasti došlo k obrovským změnám. Asi došlo i ke změně v tom, jak sami příslušníci služby berou sami sebe. Dneska vědí, že pracují v silné službě a mohou být na službu tady hrdí," shrnul.

Klíčová změna v oblasti tajných služeb se také týkala mezinárodní i vnitrostátní spolupráce mezi bezpečnostními složkami. "Zlom v mezinárodní spolupráci v podstatě začal 11. zářím, útokem na Spojené státy, v tu chvíli celý svět pochopil, že bez spolupráce a sdílení informací nelze tak silnému a zásadně nebezpečnému nepříteli čelit," vysvětlil. Spolupráce se podle něj od září 2001 nesmírně prohloubila.

Koudelka: Cena od CIA je prestižním oceněním celé BIS 

Jako ocenění celé BIS bere Koudelka cenu George Teneta, kterou v březnu převzal v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Jedná se o nejprestižnější ocenění, které může zpravodajská služba v rámci spolupráce se Spojenými státy dostat. Služba je podle Koudelky aktivní ve dvoustranné i vícestranné mezinárodní spolupráci tajných služeb. Spolupráce je velmi plodná a má zásadní dopad na bezpečnost ČR.

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka poskytl 19. července 2019 v Praze ČTK. Na snímku ukazuje cenu George Teneta, kterou obdržel počátkem března v sídle CIA. Koudelka cenu za zahraniční spolupráci převzal při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Spojených státech. Jednal při té příležitosti s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. "Ta cena je ocenění za spolupráci mezi BIS a CIA," řekl ČTK Koudelka. Jedná se podle něj o nejprestižnější ocenění, které může zpravodajská služba v rámci spolupráce se Spojenými státy obdržet.

"Na té ceně je samozřejmě moje jméno, ale to ocenění patří celé službě, všem důstojníkům a důstojnicím BIS, kteří s velkým úsilím pracují na zajištění bezpečnosti této země a jejích obyvatel, kteří nasazují své zdraví a své životy a kteří dělají vše pro to, aby ta země byla stále tak bezpečná, jaká je. Ti si zaslouží ocenění, na ně může být tato země hrdá a pyšná," dodal.

BIS je podle něj v mezinárodní spolupráci velmi aktivní, ať už se jedná o dvoustrannou či vícestrannou. "V oblasti multilaterální jsme součástí několika mezinárodních platforem, ve kterých působíme a kromě jiného také sdílíme informace zejména týkající se ohrožení terorismem," uvedl.

Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu je podle něj na vysoké úrovni. "Informace, které se občas objevují o tom, že ta spolupráce není dobrá, jsou falešné a nepravdivé. Informace jsou sdíleny okamžitě v on-line režimu. Takže kdekoliv se v Evropě cokoliv stane, tak naše služba dostává on-line všechny informace, které jsou relevantní k danému problému tak, abychom mohli přijímat opatření, informovat oprávněné adresáty a chránit tak tuto zemi," dodal.

Bez bilaterální spolupráce si podle něj nelze činnost moderní kontrarozvědky představit. Nechtěl upřesnit, s tajnými službami kterých států BIS nejvíc spolupracuje. Jde o ty služby, u kterých může být spolupráce přínosem, uvedl. "Spolupráce je velmi plodná, přináší nám opravdu velmi dobré výsledky a má zásadní dopad na bezpečnost této země," uvedl.

V mezinárodní spolupráci je klíčová vzájemná důvěra, zdůraznil Koudelka. "Důvěra se velmi těžce získává a velmi lehce ztrácí. To je jeden ze základních principů mezinárodní spolupráce, na který bereme velký ohled. Musíme být a jsme důvěryhodným partnerem pro naše kolegy ze zahraničí," řekl. Zahraniční partneři podle něj hodnotí BIS velmi dobře. "Kdyby ta spolupráce nebyla oboustranně prospěšná a z obou stran hodnocena dobře, tak by nebyla v takovém rozsahu a na takovém vysokém stupni, na jakém je dnes," uvedl.

Mezinárodní spolupráci tajných služeb neovlivňují prohlášení politiků či politické vztahy. "Pokud mluvíme o spolupráci mezi spojenci, tak politická prohlášení, ať už v té nebo oné zemi, spolupráci zpravodajských služeb neovlivní a ovlivnit nesmí. Spolupráce musí být vysoce profesionální, je založena na vzájemné důvěře a taky na osobních vazbách. Tím to nemůže být ohroženo ani ovlivněno," řekl.

Koudelka se v BIS soustředí na komunikaci i zahraniční spolupráci 

Koudelka se od svého nástupu do čela BIS soustřeďuje na posílení vnitřní komunikace a koordinace, posilování mezinárodní spolupráce a rozvoj technických možností. Koudelka se snaží hledat i nové cesty pro nábor příslušníků BIS, které však podle něho nesmějí znamenat snižování požadavků na uchazeče. V souladu se zahraničními trendy se také BIS snaží více než v minulosti otevírat veřejnosti.

Koudelka se vedení BIS ujal 15. srpna 2016, kdy v čele kontrarozvědky nahradil Jiřího Langa, který požádal o uvolnění z funkce a později stanul v čele Národního bezpečnostního úřadu. Koudelka pracuje v tajných službách od roku 1992, deset let vedl odbor kontrašpionáže BIS. "Já jsem ve službě od roku 1992, což je velmi dlouhá doba, což má samozřejmě své výhody v tom, že velmi dobře službu znám," uvedl Koudelka.

Připomněl, že po celou dobu působil v operativních složkách. "I jako ředitel kontrašpionáže jsem byl vždy při všech akcích se svými lidmi. Nikdy nešli tam, kam bych nešel já. Tím tu službu znám opravdu dobře, vím, jak pracuje a také znám její slabiny. Věděl jsem, co by bylo dobré zlepšit, na co se zaměřit, tomu jsem se snažil věnovat od počátku nástupu do funkce," konstatoval.

Soustředil se proto především na posílení vnitřní komunikace a koordinace v BIS, na otázku rozvoje mezinárodní spolupráce a rozvoj technických možností služby, dodal. "To jsou oblasti, na které jsem se zaměřil a na které se soustředím stále," uvedl.

Problém všech bezpečnostních institucí v Česku s hledáním zaměstnanců se snaží řešit i netradičními cestami. BIS organizuje cílené nábory, stáže, prezentuje se na veletrzích. "Ale jasně jsem řekl, že nechci měnit a posouvat hranice, které jsou potřeba, co se týká bezpečnosti nebo schopností těch nových uchazečů," zdůraznil. BIS se snaží nabírat i handicapované zaměstnance. "Chceme do služby přivést i handicapované spoluobčany, protože věřím, že jsou to lidé velmi schopní, vzdělaní, kteří mohou zemi pomoct," dodal.

Snahy podle něj přinášejí výsledky. "Naše naplněnost se zlepšuje, to v každém případě," uvedl. Pomáhá podle něj i podpora ze strany vlády a Parlamentu, protože BIS má dost peněz na svou činnost i na mzdy. "Můžeme nově příchozím nabídnout slušný příjem a slušné zázemí. To samozřejmě roli hraje, to je velmi důležité," konstatoval Koudelka.

Zahraničním trendem, na který se BIS také snaží reagovat, je podle Koudelky větší otevřenost veřejnosti. "Samozřejmě, že by mi vyhovovalo lépe, aby byla situace jako v mnoha zemích před mnoha mnoha lety, kdy vlastně nikdo nevěděl, že ta služba existuje, kde je její sídlo, a nikdo neznal jméno ředitele, natožpak jeho fotografii. Ale ta doba je nenávratně pryč," uvedl.

BIS se přizpůsobuje aktuální situaci, například častěji vydává tiskové zprávy a zřídila si účet na twitteru. "Dnes velké silné služby v demokratických zemích, ale nejenom v demokratických zemích, s veřejností komunikují, protože to je třeba," uvedl Koudelka. Lidé podle něj mají právo vědět, za co se utrácejí peníze z jejich daní. "Musí vědět, že tady je služba, která je připravená tuto zemi chránit a která dělá to, co má, aby ta země byla bezpečná," uvedl. Ohlasy jsou vesměs pozitivní, dodal.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je úterý 14. července 2020

Očekáváme v 17:00 24°C

Celá předpověď