Náboženství budoucnosti bude jiné než dnes

foto Ivan Odilo Štampach, dominikán, teolog.

"Věřím, že náboženství budoucnosti bude jiné, než náboženství minulosti a současnosti", odpověděl na jeden z dotazů online rozhovoru se čtenáři Českých novin religionista a teolog Ivan Štampach. V rozhovoru se rovněž zmínil o aktuálním nebezpečí terorismu: "Věřím, že se podaří terorismus vykořenit jednak policejními a podobnými opatřeními a jednak rozvojem náboženského, kulturního a politického dialogu." Válka civilizací není podle Štampacha nevyhnutelně nutná a je možné jí předejít.

Elvis: Chci jenom pozdravit :o)
Odpověď: Díky, Elvisi za pozdrav a využívám toho, že zároveň zdravím ostatní, kdo to dnes souběžně čtou, nebo to budou číst později.

Jirka: Dobrý den, pane Štampachu, mel bych na vás jednu otázku. Pokud vím, byl jste exkomunikován z církve, mohl byste uvést podrobnosti, proč se tak stalo atd.?
Odpověď: Přesněji je to tak, že jsem byl exkomunikován V CÍRKVI. Exkomunikace není vyloučení za katolické církve, jak se běžně míní, nýbrž trest pro jejího člena za určité delikty. Označuje se za trest "nápravný". Spočívá hlavně v zákazu přijímat a udělovat svátosti. V mém případě mělo jít o takzvaně samočinnou exkomunikaci, která měla nastat nějakým činem, a případně se jen dodatečně vyhlásí. Tím činem měl být můj domnělý "vstup do starokatolické církve". Nic takového však nenastalo, proto tvrdím, že samočinná exkomunikace nenastala, její vyhlášení r. 1998 bylo neoprávněné a už léta se dějí mezi mnou a církevními autoritami snahy a pokusy to napravit.

Jirka: Dobrý den, pane Štampachu, mel bych na vás jednu otázku. Pokud vím, byl jste exkomunikován z církve, mohl byste uvést podrobnosti, proč se tak stalo atd.?
Odpověď: Právě jsem Vám odpověděl, reaguji na podruhé položenou otázku, aby mi zmizela z monitoru tady v ČTK... :-)

Mrye: Jak vypadá dnes v ČR situace ohledně sekt? Jsou ještě tolik nebezpečné,jako v době po roce 89? Moc se o tom nemluví, tak nevím, jestli to je jenom mediálně nezajímavé, nebo jestli problém vymizel.
Odpověď: Výraz "sekta" je nálepka, kterou lidé, někdy i povrchní žurnalisté dávají náboženským společnostem, které se jim jeví jako nepohodlné. Často to postihne náboženské společnosti, které jsou v daném prostředí nové, malé nebo nějak kuriózní svým projevem (jídlem, oblékáním ap.) Myslím, že jsme se za uplynulých 15 let v nových podmínkách naučili být tolerantnější a že už není tak běžné označovat náboženská uskupení tímto nevlídně znějícím slovem.
Jiná věc je, že na náboženské scéně potkáváme opravdu nebezpečné jevy jako nesnášenlivost, nábožensky motivované násilí nebo aspoň uzavřenost, přílišnou moc náboženských autorit nad lidmi a pod. I to bychom mohli nazvat "sektářstvím", ale je třeba si jasně uvědomit, že to se vyskytuje napříč celým náboženským spektrem, nejen u těch uskupení, kterým se obvykle říká "sekty".

Jirka: Dobrý den, pane Štampachu, měl bych na vás jednu otázku. Pokud vím, byl jste exkomunikován z církve, mohl byste uvést podrobnosti, proč se tak stalo atd.?
Odpověď: Snad stačí jednou, ne?

XRADIM J. STECHOVSKYX(t): Co říkáte na existenci Hnuti pro život? Jak se díváte na fašistické katolíky - jistá menšina v ČR? Vnímáte nějak křesťanský death metal a křesťanské skinheads? Byl jste rehabilitován a jinak odškodněn za věznění komunistickým režimem?
Odpověď: Jsem pro ochranu života ve všech jeho etapách, od početí do narození, po narození i v pozdním stáří a nemoci. Hnutí Pro Life je ovšem poněkud hysterické a používá podle mého názoru na "obranu života" nevhodné prostředky.
Bohužel existují fašizující katolíci, příkladem může být časopis před časem vycházející v Brně pod názvem Pochodeň, resp. Pochodeň dneška. Myslím že blízko toho jsou dnešní Mladí konzervativci. Je to moc smutný jev, a budu proti němu vždycky vystupovat. S těmito lidmi polemizuji.
Moje osobní hudební preference jsou jiné než death metal, ale říkám, ať si každý hraje nebo poslouchá hudbu, kterou pokládá za vhodnou.
Za věznění byli snad odškodněni všichni političtí vězni minulého režimu, kteří se dočkali devadesátých let, mezi nimi i já.

Carbonized: Prof. Václav Černý, literární kritik, kritizoval kardinála Tomáška za kolaboraci s komunismem, naopak vyzdvihoval statečnost Karla Wojtyly, co si myslíte o problematické postavě biskupa Tomáška - někdy proti normalizaci, jindy s ni?
Odpověď: Nesledoval jsem životní osudy kardinála Tomáška podrobně, ale vím, že jeho začátek v roli biskupa bylo tajné svěcení. Pokud pak došlo ke kolaboraci, snad spíše pasivní, byl to projev lidské slabosti. To se bohužel stávalo. Sám jsem čelil výzvám StB ke spolupráci a vím jak bylo nesnadné tomu vzdorovat. Věřím, že kardinál Tomášek se, jako koneckonců i jiní lidé, vyvíjel a po nástupu Jana Pavla II. dostal odvahu a začal otevřeněji vzdorovat režimu a začal soukromě spolupracovat s "podzemními" církevními iniciativami. Kolem toho jsem se velmi blízko v osmdesátých letech pohyboval.

Demigod: Je nebezpečím primitivisticky ateismus, materialismus a rozdrobenost cirkví?
Odpověď: Znám ateismus velmi primitivní, vulgární, který je zcela závislý na náboženství a bez něj by nemohl existovat. Parazituje na chybách náboženství. Naštěstí si těchto chyb všímají i kritičtí lidé uvnitř náboženských směrů. Ale existuje i ateismus kultivovaný, který se snaží o seriózní diskusi s náboženstvím. Příklady pro mne jsou Egond Bondy nebo Erich Fromm.
Kristova církev existovala od počátku v množství rozličných dílčích církví. Pokládám za nutné, aby mezi dílčími církvemi bylo plné společenství (vzájemné uznání, sdílení a spolupráce). Tím se učiní viditelnou jediná církev za církvemi dílčími.

Grave: Jak vnímáte Svědky Jehovovi, podle mne stale nebezpečné a Reiki, rovněž nebezpečí?
Odpověď: Pokládám svědky Jehovovy za standardní náboženské uskupení mezi ostatními. Myslím, že znepokojení vzbuzuje přísná kázeň v této organizaci a její centralizovaný ráz. Ale myslím, že jsou i jiné autoritativní a centralizované náboženské organizace. A na rozdíl od svědků Jehovových mají významný vliv i na politiku. Proto se mi svědkové Jehovovi nejeví nebezpečnější než některé jiné náboženské skupiny.
Reiki je způsob alternativního zacházení s poruchami zdraví. Mělo by být hodnoceno především z medicínského hlediska a k tomu se necítím kompetentní. Obecně jsem pro spolupráci alternativních přístupů ke zdraví s medicínou.

Jari: Nějak mně ty otázky nefungují, neobjevují se. Tak nevím, jestli toho máš hodně, nebo funguje nějaká cenzura. Každopádně ti přeji krásný a spokojený den Ivane.
Odpověď: Otázek je mnoho desítek a odpovídám na ně postupně.

Jari: Dobrý den. Nejsou teroristické útoky skutečnou válkou civilizací, kdy jsou obě strany naprosto neschopné jakékoliv míry pochopení kulturního a sociálního prostředí? Kdy naše demokracie je naprosto cizím elementem, náš západní způsob chování bolestivým a nepřijatelným aspektem. Na jedné straně je zvrácenost islámským militantních duchovních a na straně druhé omezené možnosti soupeření s účinným nátlakem na veřejné mínění v západních zemích. Nepovede boj proti terorismu k další a další eskalaci násilí. Neboť sebevražedných atentátníků je bezpočet.
Odpověď: Pod terorem rozumím útoky na neozbrojené nebojující osoby. Teror v této podobě odmítám. Mimo jiné i jako metodu politického boje. Odmítám teror, ať jeho pachatelem je kdokoli. Válka civilizací není nutná a je možno ji předejít. Pokud to podle Samuela Huntingtona má být především válka islámského a (post)křesťanského světa, konstatuji, že většina křesťanů a většina muslimů je pro dialog a spolupráci. Věřím, že se podaří terorismus vykořenit jednak policejními a podobnými opatřeními a jednak rozvojem náboženského, kulturního a politického dialogu. Terorismus je zvrhlou podobou politického boje. Politická témata vyvolávající násilí si vyžadují ještě jiné než policejní řešení.

Epitaph: Jak jste spjat se Stranou zelených a co říkáte finančním a dalším sporům v teto mimoparlamentní straně?
Odpověď: Kandidoval jsem v minulých volbách do poslanecké sněmovny za stranu Zelených na prvním místě kandidátky v Pardubickém kraji jako nezávislý kandidát. Souviselo to s mým členstvím ve sdružení Brandýská iniciativa. Současný rozvrat v této straně mne ani trochu netěší. Mně blízcí lidé jsou na obou stranách sporu. Nezbude mi než počkat, až si to v této straně vyřeší. Podle toho se rozhodnu např., budu-li tuto stranu volit v příštích volbách. Tentokrát za ni pravděpodobně kandidovat nebudu.

Utumno: Jak se díváte na křesťanské levičáky, křesťanské komunisty - Hnuti za spravedlivou společnost a lásku k bližním - viz Eduarda Heczkova - nekatolička?
Odpověď: Eduarda Heczková je duchovní Luterské evangelické církve augsburského vyznání. Souhlasím s její kritikou neoliberálního systému a s jejím nadšením pro sociální spravedlnost. Dnešní komunisty oceňuji opatrněji než ona. Působí na mne paradoxně jako strana s nacionalistickým a kulturně konzervativním členstvem a voličstvem a to je něco úplně jiného, než očekávají lidé z Vámi zmíněného Hnutí.

Janička: Přijde mi, že církve moc neoslovují mladé lidi. Máte stejný názor? Co byste vy nabídnul mladým, kdybyste byl na místě papeže či jiného církevního hodnostáře. Na sex po svatbě či zákazy antikoncepce to asi nepůjde...
Odpověď: Myslím, že církve se skládají z lidí různých generací. Obracejí se samozřejmě na širší, i necírkevní veřejnost. Myslím, že by měly mít něco ke sdělení pro lidi všech generací. Myslím, že se nemusejí podbízet žádné generaci. Myslím, že by církve neměly převzít současný kult mladého, úspěšného manažera. Místo církví je také u lidí trpících a slabých. Nehrozí mi, že bych se stal papežem či církevním hodnostářem. Nerozumím Vaší poslední větě. Sex po svatbě snad nikdo nezpochybňuje... :-) To by lidstvo vyhynulo... Pokud jde o antikoncepci, mezi členy církví se o tom diskutuje. Řekl bych, že většina katolíků (u jiných křesťanů to snad ani není problém) pokládá neabortivní metody antikoncepce za morálně přípustné. Myslím, že to, co s čím církve přicházejí k lidem, by neměly být takovéhle banality. Církve by měly mluvit o Bohu, ne o kondomech.

Vašek: Dobrý den, zajímalo by mě, co soudíte o chování představitelů katolické církve u nás po roce 1989. Mám pocit, že těsně po listopadu chovala řada lidí k církvi (či k víře) sympatie; ty jsou ale teď pryč. Promarnila katolická církev u nás velkou příležitost, jak se přiblížit k lidem vychovaným v ateismu?
Odpověď: Obávám se, že promarnila a že bude velmi nesnadné důvěru znovu získat. Asi ji nezíská jako instituce, mohou ji získat jednotliví katolíci a jednotlivá katolická společenství, iniciativy, autoři ap.

Jooona: Jaký byl největší přínos Jana Pavla II. pro církev a co byste mu naopak vytknul? Díky.
Odpověď: Na Janu Pavlovi II. nejvíce oceňuji jeho velmi vstřícný vztah k mimokřesťanským náboženstvím, např. k judaismu a islámu. Dále oceňuji, že posílil Poláky k odporu a přispěl k pádu tyranského režimu v Polsku a následně v jiných zemích střední a východní Evropy. Přitom se ale nestal prorokem bezohledného neoliberalismu. Současný kapitalismus neváhal kritizovat. Nelíbily se mi dvě skutečnosti za jeho pontifikátu. Jednak, že se po pauze za třech jeho předchůdců znovu začaly názorové rozepře v katolické církvi řešit administrativními opatřeními (zákazy, tresty). A dále jeho "puritánská" partnerská morálka v rozporu s míněním mnoha morálních teologů, psychologů a lékařů.

Jari: Žádné náboženství nechce ubližovat. Jsou prodchnutá slovy o lásce, míru, soucitu, neubližování, pomoci. Nakonec je to základní lidská přirozenost a cítíme to všichni dobře. Nemusíme se to učit. Ovšem soupeření o "pravdu", pocit výjimečnosti a důležitosti páchá obrovské křivdy. K čemu je tedy náboženství dobré ? Co znamená pro tebe ?
Odpověď: Náboženští lidé a náboženské instituce si nesmí připadat důležité a výjimečné, tím méně výlučné. Náboženství je prostě lidským projevem a jako každý lidský projev je nedokonalé. To platí o každém náboženství. Když se uplatní kooperativní a dialogický princip mezi vyznáními, bude se více projevovat láska, soucit a pomoc, které jsou v jádru všech náboženství. Pocit výlučnosti a důležitost pokládám za deviaci náboženství.

femina: Pro jaké názory jste se rozešel s Dominikánským řádem?
Odpověď: Já jsem se s ním nerozešel. Provinciál české dominikánské provincie mne z řádu vyloučil. Toto vyloučení pokládám za nespravedlivé a neplatné.

merci: Hodně se jako přednášející pohybujete mezi mladými lidmi, tak bych se vás rád zeptal, jestli mají dnešní mladí lidé nějaký vztah k víře? Přijde mi, že dnešní doba těmto otázkám příliš nepřeje a církve (zejména tedy katolická, která je medializována nejvíce) nejsou líčeny v příliš pozitivním světle, spíše jako zpátečnické organizace. Jak to mladí vnímají, říká jim náboženství ještě vůbec něco? Děkuji.
Odpověď: Mezi dnešními mladými lidmi jsou ateisté, lidé lhostejní, nerozhodní, hledající, lidé standardně církevně věřící i nekonvenčně duchovně žijící, stejně jako v jiných generačních skupinách. Dochází-li snad přece jen k nějakému posunu, pak asi v tom smyslu, že u nejmladší věkové skupiny obyvatel mají menší váhu zavedené, standardní náboženské organizace.

Milena: Co si myslíte o dogmatech katolické církve, například o celibátu, zákazu kněžství pro ženy, potratech, antikoncepci atd. Myslíte si, že by případná větší otevřenost a liberálnost v těchto otázkách katolíkům pomohla, nebo by jim naopak uškodila?
Odpověď: Celibát, zákaz kněžství pro ženy antikoncepce nejsou dogmaty. O těchto tématech se diskutuje. Je třeba být otevřen různým variantám a seriózně to zvažovat. Jsem ASI člověkem liberálním, ale jen do jisté míry, náboženský liberalismus je velmi povrchní a plochý.

Vyšetřovatel: Kde jste byl v době útoku na londýnské metro?
Odpověď: Přál byste si, abych v tu chvíli byl někde poblíž londýnského metra? Těší Vás konflikty mezi lidmi? Bavíte se válkou, terorem a nepřátelstvím mezi lidmi?

Bugyna: Dobrý den, je pravdou, že si u vás narychlo dělají bakaláře z religionistiky lidé, kteří se bojí, že budou propuštěni ze státní zprávy, protože nemají VŠ vzdělání? Například lidé jako je kapitán BIS a cizinecké policie pan Jan Schneider?
Odpověď: Ne, nikdo takový u nás nestuduje.

Joska: Bůh seslal svého syna na tento svět,aby lidem ukazoval, co je dobré a co je špatné. Mám dojem, že dnešní církev u nás toto poslání neplní. Např., velkou tragédií je válka v Iráku. Přestože se papež Jan Pavel II. snažil válce zabránit, jeho hlas byl slabý a naši církevní představitelé mlčeli snad úplně, jako kdyby s tímto vražděním USA a spojenců dokonce souhlasili. Přitom zejména mladí, kteří si začínají utvářet svoje postoje a morálku by měli slyšet a chtějí slyšet: toto je dobré a toto špatné. Není takový postoj chybou ?
Odpověď: Nemyslím, že by hlavním úkolem církví bylo moralizování. Lidem ukazuje svědomí, co je špatné a co dobré. Lidé Jana Pavla II. uctívali, ale jeho varování neslyšeli. Je to škoda.

Martin: Nemyslíte si, že dlouhodobý vývoj ukazuje, že křesťanství (či přímo katolictví) už přece jen nenávratně ve vyspělých zemích (jež jsou předvojem celkového vývoje) ustupuje a odchází a náboženství budoucnosti bude něco jiného, něco, co podstatně lépe reflektuje současný vývoj, jeho potřeby, přírodovědu apod.? Něco, co sice může na křesťanství v lecčems navazovat, ale spíše v morální rovině a bez jeho základních dogmat.
Odpověď: Věřím, že náboženství budoucnosti bude jiné, než náboženství minulosti a současnosti. Může se změnit křesťanství samo a určitě tu vedle něj už jsou a budou i jiné duchovní směry. Jsem rád, že to tak je.

Pepa: Jak se díváte na osobu nového papeže? Bude pro církev přínosem, myslím to ve smyslu vývoje do budoucna?
Odpověď: Obávám se, že současný papež reprezentuje přísnější variantu katolictví. Ale myslím, že církev žije s ním a částečně nezávisle na něm. Zůstaneme otevřeni různým variantám budoucnosti. Rozhodně nemám strach o budoucnost.

Rudolf: Přátelsky zdravím :-) Moje otázka se týká politiky. Je mi známa tvoje kritičnost k neoliberalismu i tvoje negativní životní zkušenost s dirigistickým socialismem. Vidíš v nabídce politických doktrín a ideologií nějakou pozitivní alternativu k oběma?
Odpověď: Bohužel už je po termínu. Na diskusi je vyhrazena hodina. Proto už jen velmi stručně. Myslím, že řešení se teprve hledá. Ve stávajících doktrínách, např. v nabídce parlamentních a významných mimo parlamentní politických stran to nevidím.
Využil bych této příležitosti k poděkování a rozloučení. Prosím další zájemce o diskusi, např. Martina, který položil mnoho otázek a na některé už se nedostalo, aby se zapojili do diskuse na veřejně přístupné konferenci na stránkách www.stampach.cz nebo aby mi poslali e-mail na adresu ivan@stampach.cz. Děkuji ČTK za milé pohostinství.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

21°C

Dnes je sobota 25. září 2021

Očekáváme v 9:00 15°C

Celá předpověď