V Česku ubývá nových dárců krve, raději darují plazmu za peníze

foto Krevní konzervy (v levé ruce dávka pro dospělého, v pravé ruce pro dítě), odběr krve, nemocnice, operace - ilustrační foto.

Praha - V Česku v posledních letech ubývá nových dárců krve. Ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že zatímco v roce 2009 nově přišlo darovat 61.000 lidí, o šest let později to bylo již jen asi 42.500 lidí. Podle Českého červeného kříže (ČČK) noví dárci raději darují plazmu za peníze než krev bezplatně. Červený kříž o tom informoval v tiskové zprávě.

"V roce 2016 darovalo krev nebo její složky v nemocničních transfuzních zařízeních kolem 250 tisíc dárců. Stávající počet dárců je dostatečný pouze k tomu, abychom pokryli potřeby pacientů, avšak chybí rezerva dárců pro případ mimořádného výdeje krve například v případě chřipkové epidemie," uvedla předsedkyně Společnosti transfuzního lékařství Dana Galuszková.

Plazmu je možné darovat jednou za dva týdny, úhrada je kolem 600 korun za odběr. Krev mohou ženy darovat jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení. Ze zákona mají také nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun. Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.

"Odebraná plazma slouží jako pouhá farmaceutická surovina vyvážená z České republiky na rozdíl od krve darované v nemocničních transfuzních zařízeních, která pomáhá výhradně konkrétním pacientům tuzemských zdravotnických zařízení," uvedl prezident ČČK Marek Jukl. Česko je podle něj evropskou velmocí ve vývozu plazmy.

Na souvislost ubývání dárců a darování plazmy upozorňoval ČČK už v roce 2009. Před deseti lety totiž vzniklo 11 nových center pro její odběr, sedm v krajích. Znamenalo to zdvojnásobení počtu prvodárců a trojnásobný odběr plazmy.

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by v Česku mělo být dárců asi 400.000. Podle dat z roku 2015 jich ale bylo asi 346.000 registrovaných a 291.000 aktivních. Od roku 2010 jich postupně ubývá také proto, že pravidelní dárci stárnou a jsou ze systému vyřazováni.

V průměru každý člověk dostane za život čtyřikrát transfuzi a dvanáctkrát preparát z krve. Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích, transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.

Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní a neužíval nitrožilně drogy. Podmínky jsou rámcové, před odběrem každého vyšetří lékař, aby potvrdil, že je darování krve možné.

Celosvětově usiluje Červený kříž od roku 1959 o bezplatnost odběrů krve i jejích složek. Dárcovství založené na morální motivaci je bezpečnější, snižuje riziko, že dárce zatají důležitá fakta o zdravotním stavu a chování.

Počty dárců krve a klientů plazmaferetických center:

Rok Evidovací dárci krve Odebraní dárci krve Počet odběrů krve Prvodárci krve Evidovací dárci plazmy Počet odběrů plazmy Prvodárci plazmy
2016 * 250.000 * * * * *
2015 346.341 291.309 400.972 42.514 72.179 375.925 25,5 %
2014 344.098 262.146 * 46.179 * * *
2013 356.793 267.366 * 48.791 * * *
2012 357.931 267.340 418.954 49.252 76.526 457.625 39,5 %
2011 370.562 267.248 416.822 49.122 80.647 423.078 65,1 %
2010 376.176 271.870 425.234 55.170 75.543 523.720 65,1 %
2009 349.604 264.664 425.350 61.008 59.883 393.257 65,1 %
2008 313.553 239.701 410.594 49.644 * * *
2007 286.231 213.554 396.732 26.304 * * *
2006 296.517 217.746 402.988 22.961 * * *
2001 371.176 * 404.965 36.864 * * *

zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

-1°C

Dnes je sobota 17. března 2018

Očekáváme v 7:00 -3°C

Celá předpověď