Praxe dvojí kvality potravin není v EU přípustná, uvedl Juncker

foto Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker při projevu v europarlamentu.

Štrasburk - Evropská unie musí dýchat na obě své plíce, na tu západní i východní, jinak bude mít potíže s dechem, prohlásil dnes v europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ve svém výročním projevu o stavu EU opakovaně zdůrazňoval potřebu překonat objevující se rozdíly mezi starými a novými či západními a východními členy bloku. Zároveň neopomněl zdůraznit, že základem unie je vláda práva a rozsudky evropského soudu jsou pro všechny členské země závazné. Nepřípustnost dvojí kvality potravin, na kterou v Bruselu opakovaně upozorňují Češi a Slováci, pak patřila mezi několik pro země ze středu a východu EU významných témat, která Juncker v projevu zmínil.

V Evropské unii podle Junckera nesmí existovat občané druhé kategorie. "Je nepřijatelné, aby v roce 2017 dál umíraly děti na nemoci, které byly v Evropě dávno vymýceny," prohlásil šéf komise. Děti v Itálii a Rumunsku musí mít podle něj stejný dostup k očkování proti spalničkám.

Podle Junckera je také nepřípustné, aby v Evropě existovali zaměstnanci druhé kategorie. "Pracovníci by za stejnou práci na stejném místě měli dostávat stejný plat," prohlásil. Diskuse o tomto tématu, v podobě debat o změnách směrnice o vysílání pracovníků, je další oblastí, kde se štěpí pohled zemí východu a západu EU a Juncker dal nyní najevo, že reforma bude pokračovat.

 Podle Junckera je třeba, aby unijní pravidla o pracovní mobilitě byla spravedlivá, efektivní a jednoduchá. Proto se šéf komise vyslovil pro zřízení evropského orgánu pro dohled nad pracovním trhem, který by na unijním trhu v této oblasti zajišťoval spravedlnost.

 Vláda práva musí v EU bezpodmínečně platit, neboť unie není státem, ale právě společenstvím zákona, upozornil také Juncker. Jeho komise v současnosti vede ostrý spor o stav právního státu s Polskem, komplikovaná je v tomto ohledu také situace v Maďarsku. Země ze středu EU, včetně Česka, ani po nedávném rozsudku unijního soudu nechtějí změnit svůj pohled na unijní program přerozdělování žadatelů o azyl z Itálie a Řecka.

 Juncker ale v projevu v souvislosti s vládou práva v EU dnes žádnou z těchto zemí nezmínil.

 Uvedl jen, že podkopávání rozhodnutí Soudního dvora EU či nezávislosti národních soudů znamená zbavovat občany členských zemí unie jejich základních práv.

 "V Evropě nesmí být síla práva nahrazena právem silnějšího," prohlásil Juncker.

 Předseda Evropské komise v projevu připomněl, že příští rok uplyne století od vyhlášení nezávislosti trojice pobaltských zemí, vznik Československa v roce 1918 ale v této souvislosti opomněl.

Praxe dvojí kvality potravin není v EU přípustná

Praxe dvojí kvality potravin není v Evropské unii přípustná, prohlásil Juncker. Češi musí mít podle něj v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech a Maďaři stejně masa v masných výrobcích jako kdokoliv jiný v EU. Čeští europoslanci přivítali Junckerova slova o kvalitě potravin.

Juncker problém, na který Češi a Slováci v EU opakovaně upozorňují, zmínil ve svém letošním projevu o stavu unie, předneseném v polovině funkčního období jeho komise.

 "Nemohu přijmout, že lidé ve střední a východní Evropě kupují výrobky nižší kvality ve stejných obalech a se stejným označením jako ty prodávané v jiných zemích," prohlásil šéf komise. Podobné věci podle něj už nyní unijní právo zakazuje, a je proto třeba zajistit, aby národní úřady mohly tyto praktiky skutečně vymýtit.

 Sociálnědemokratická europoslankyně Olga Sehnalová, která na problém poukazuje v europarlamentu už delší dobu, Junckerova slova uvítala. "Mohu pouze dodat, že sice pozdě, ale přece. Dvojí standardy čehokoliv jsou nepřijatelné a nebavme se pouze o kvalitě potravin či jiných produktů. Tématem pro nás musí být reálné sbližování životní úrovně," uvedla v prohlášení.

 Česká republika začala na problematiku méně kvalitních výrobků, které jsou v českých obchodech k dostání ve stejných obalech ale s jiným obsahem než na západ od hranic, upozorňovat hlasitěji před několika měsíci. Věc opakovaně zmiňoval například ministr zemědělství Marian Jurečka na setkáních se svými kolegy z dalších unijních zemí. Před prázdninami téma v Bruselu při jednáních s Junckerem opět otevřel také slovenský premiér Robert Fico.

Sobotka ocenil Junckerova slova o konvergenci a kvalitě potravin

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kladně hodnotí zprávu o stavu Evropské unie, kterou dnes v Evropském parlamentu přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Sobotka uvítal, že Juncker podpořil soudržnost východní a západní části EU. Oceňuje také, že předseda komise odsoudil dvojí kvalitu potravin v různých členských zemích, kterou Česko dlouhodobě kritizuje.

"Jsem rád, že Juncker ve své zprávě o stavu unie podpořil soudržnost východních a západních členských států a také konvergenci uvnitř EU," napsal Sobotka na twitteru. Juncker v projevu ve Štrasburku řekl, že Evropa musí dýchat na obě plíce, na tu východní i západní. Všichni občané EU mají podle něj mít rovné možnosti.

Juncker rovněž uvedl, že dvojí kvalita potravin v EU je nepřípustná. Češi musí mít podle něj v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech jako kdokoli jiný v unii. "Výsledek úsilí Česka a Slovenska a dobrý signál: Juncker v projevu o stavu unie jasně odmítl dvojí kvalitu potravin a diskriminaci spotřebitelů," reagoval na slova předsedy komise Sobotka.

Česko a Slovensko na problém dvojí kvality potravin upozorňují dlouhodobě. Sobotka také v letošním roce při jednání s představiteli západních zemí EU zdůrazňoval, že je třeba, aby se sbližovala životní úroveň občanů různých zemí unie.

Český premiér v komentáři k projevu uvítal, že Juncker se zaměřil na ekonomický výhled EU. "Silná obchodní politika, otázka investic, podpora evropského průmyslu, dobudování vnitřního trhu včetně otázek digitální ekonomiky - to jsou témata klíčová pro budoucí prosperitu EU a jejích členských států," zdůraznil Sobotka v tiskové zprávě zaslané ČTK.  

Předseda vlády souhlasí rovněž s důrazem, jaký Juncker klade na potřebu posílit obranu a bezpečnost EU. Sobotka s Junckerem se k vizi obranné spolupráce společně vyjádřili letos v červnu, kdy Praha hostila konferenci o obraně a bezpečnosti. "Jsme nadále připraveni se aktivně účastnit všech iniciativ včetně spolupráce v obranném průmyslu či stálé strukturované spolupráce," uvedl dnes Sobotka. Česko podle něj bude dál aktivně vstupovat do diskuse o společné evropské obraně.

Juncker se v projevu věnoval také migrační krizi, jejíž řešení vyvolalo spory mezi členskými zeměmi. Předseda Evropské komise vyjádřil lítost nad tím, že ne všechny členské státy prokazují stejnou solidaritu vůči zemím, která jsou nejvíce zasaženy migrační vlnou. Evropské řešení je postaveno mimo jiné na rozdělení migrantů mezi jednotlivé členské země.

Česká vláda toto řešení dlouhodobě odmítá. "Pokud jde o migraci, naše politika se nemění," uvedl v komentáři Sobotka. Dodal, že Česko považuje za správné nástroje funkční návratovou politiku, ochranu hranic a efektivní azylovou politiku. Praha podle Sobotky podporuje také možnost vyjádřit solidaritu v rámci EU různými způsoby.

Čeští europoslanci přivítali Junckerova slova o kvalitě potravin

 Čeští europoslanci v dnešním projevu předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera přivítali zejména jeho slova o stejné kvalitě potravin ve všech zemích EU, které Juncker stanovil jako jedno z klíčových témat pro další období. Kritizovali ale například návrh na jednotné evropské kandidátky. Poslanci za ODS v reakci uvedli, že Juncker ani letos ničím nepřekvapil a podle nich jen potvrdil, že EU se za jeho předsednictví nikam neposune.

"Pro Českou republiku z toho plyne jednoznačné poučení. Nenechat se uplatit slibem vyššího obsahu kakaa v čokoládě a nekývnout na členství v dluhové unii, ve kterou se mění eurozóna," uvedl po projevu europoslanec Jan Zahradil (ODS). Reagoval tak na Junckerův výrok, v němž snahu o stejnou kvalitu potravin demonstroval na příkladu obsahu kakaa v čokoládě. "Slováci si nezaslouží méně rybího masa v rybích prstech. Češi si nezaslouží méně kakaa v čokoládě," řekl v projevu Juncker.

Podle Zahradila si státy EU nesmějí nechat předepisovat, "komu udělí právo pobytu", a nesmějí dovolit Evropské komisi, aby za ně rozhodovala, se kterými investory smějí spolupracovat." I další europoslanec z ODS Evžen Tošenovský Junckerův projev kritizoval. "Orgán dohledu nad pracovním trhem, to nevymyslela ani RVHP (hospodářské seskupení socialistických zemí v době studené války)," reagoval Evžen Tošenovský na Junckerův plán vytvořit dozorčí orgán, který by dohlížel mimo jiné na stejné odměňování za stejnou práci ve všech členských státech.  

Tošenovský kritizoval také Junckerův nápad na vytvoření celoevropských volebních kandidátek pro volby do Evropského parlamentu. "Myšlenka, že občané budou volit jakési evropské politické strany a tím vznikne jakási nadnárodní demokracie, je zcela scestná a nebezpečná. Vznikne naopak moc, která bude zcela odtržená od voličů," uvedl Tošenovský.

Jednotné evropské kandidátky kritizoval i Jiří Pospíšil (TOP 09) a Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Podle nich lidé chtějí volit své domácí politiky, které znají. "Jednotné volební listiny by vedly ke snížení volební účasti v evropských volbách, zejména v menších státech, jako je Česká republika," řekl ČTK Pospíšil.

Pospíšil i Šojdrová ale jinak Junckerův projev zhodnotili celkově pozitivně. "Mně osobně se líbila ta hodnotová část, to znamená důraz na to, že Evropa není jen volný trh, ale je to prostor svobody a demokracie," řekl ČTK Pospíšil. Stejně jako Juncker uvedl, že na to se občas zapomíná. "Vnímáme jenom ekonomické aspekty EU, řešíme jak velké dotace dostáváme, ale zapomínáme na to, že EU je hlavně prostor demokracie a svobody," řekl Pospíšil. Také europoslankyně Šojdrová vyzdvihla, že předseda EK připomněl, že Evropa není jen jednotný trh, ale i region, kde platí principy právního státu a svobody slova. "Jsem velmi ráda, že zaznamenal snahu ČR o to, aby naši spotřebitelé měli stejnou kvalitu potravin jako spotřebitelé jinde v Evropě," uvedla také Šojdrová.

Europoslankyně Šojdrová ale stejně jako místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička Junckerovi vytkli, že mezi zeměmi, které budou příští rok slavit sté výročí svého vzniku, hovořil v projevu o pobaltských zemích, ale nezmínil Českou republiku. "Neurazil jsem se, ale mrzí mě, že jste nezmínil ČR mezi státy, které budou příští rok slavit 100 let," řekl před europoslanci v reakci na Junckerův projev Telička.

"Projev Jeana-Claudea Junckera patřil k jeho lepším," uvedla v komentáři europoslankyně Dita Charanzová (ANO). Dodala, že by měl být větší důraz kladen na bezpečnost. Charanzová ocenila, že se Juncker věnoval obchodním otázkám, což kvitoval i Pospíšil. "Záměr uzavřít další smlouvy o volném obchodu, například s Austrálií a Novým Zélandem posílí evropskou ekonomiku," řekl ČTK Pospíšil.

Ekonomický aspekt Junckerovy vize budoucnosti zdůraznil i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). "Myslím si, že je to všechno o tom, abychom měli co nejlépe fungující společný trh, protože to je obrovská ekonomická síla EU, i když to samozřejmě není to jediné, o čem unie je," uvedl Niedermayer.

Pospíšil nicméně kritizoval Junckerův záměr, aby se v Evropské radě více rozhodovalo kvalifikovanou většinou. "Jsem pro to, aby většina klíčových rozhodnutí v EU byla přijímána jednohlasně... ne aby někdo přehlasovával někoho jiného, to se udělalo u kvót, kde jsme byli přehlasováni, a vidíme ty negativní důsledky, jaké to přináší dodneška," uvedl také Pospíšil.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je pátek 22. června 2018

Očekáváme v 13:00 15°C

Celá předpověď