Stanovisko ČSKI k povinné elektronické preskripci

Praha 8. listopadu (PROTEXT) - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) považuje zavedení elektronického zdravotnictví včetně elektronické preskripce za trend budoucnosti a za rozumnou cestu k zefektivnění péče o pacienta. Právě proto upozorňuje, že je nezodpovědné nařídit od 1. ledna 2018 exkluzivní používání systému ePreskripce tak, jak požaduje uvedený zákon, a to z následujících důvodů:

• Předkladatel zákona (a tedy i implementovaný systém) dlouhodobě ignorují koncepční připomínky, které byly k předloze v různých fázích přípravy vznášeny odbornou veřejností.

• Implementovaný systém dosud nebyl dostatečně otestován v reálných podmínkách a nebyly v něm odstraněny ty nedostatky, na které upozorňovali uživatelé během pilotního testování probíhajícího v druhém pololetí 2017.

Bez hladkého provozu systému, který předpokládá on-line přístup k vysokorychlostnímu internetu i k samotnému systému ePreskripce, budou ohroženy stěžejní segmenty lékařské péče. Žádná z obou uvedených podmínek však není v současné době v ČR splněna, neboť

• není garantováno pokrytí celého území ČR vysokorychlostním internetem,

• použité komunikační kanály mezi simultánními uživateli jsou nespolehlivé a vysoce poruchové (ověřen stav k listopadu 2017).

ČSKI doporučuje, aby platnost zákona byla odložena a aby přechodné období nepovinného používání ePreskripce bylo využito k realizaci a odladění úprav výsledného produktu v souladu s požadavky formulovanými v listopadu 2017 Českou lékařskou společností J.E. Purkyně. Vhodný posun termínu pro zahájení povinného použití ePreskripce by navíc umožnil zajistit plnou kompatibilitu cílového systému ePreskripce s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation EU), které zpřísňuje ochranu osobních dat a které začne platit od 25. května 2018.

V Praze 6. 11. 2017

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - předsedkyně ČSKI Ing. Stanislava Šimberová, CSc. - předsedkyně Vědecké rady ČSKI doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. - ved. odb. skupiny ČSKI pro lékařsko-biologickou kybernetiku doc. Ing. Karel Richta, CSc. - ved. odb. skupiny ČSKI Informatika a společnost

Kontakt:

Olga Štěpánková,

e-mail: olga.stepankova@fel.cvut.cz

tel.: 224 357 233

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2018 ČTK

4°C

Dnes je pátek 19. ledna 2018

Očekáváme v 9:00 1°C

Celá předpověď